Stretnutie EFOS Viedeň 2019

Stretnutie EFOS sa konalo v termíne od 24. 4. 2019 do 27. 4. 2019 na pôde Viedenskej univerzity vo Viedni. Za Univerzitu tretieho veku CĎV UK predložila podaný projekt Erasmus + Dr. Nadežda Hrapková


30. 04. 2019 07.50 hod.

Stretnutie EFOS (Európskej federácie starších študentov na univerzitách) sa konalo v termíne od 24. 4. 2019 do 27. 4. 2019 na pôde Viedenskej univerzity vo Viedni. Stretnutia sa zúčastnilo 35 účastníkov z 9 európskych krajín. Stretnutie otvorila Prof. Dr. Christa Schnabl, prorektorka Viedenskej univerzity, prezidentka študentskej organizácie OH a prezidentka EFOS PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Za Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK predložila podaný projekt Erasmus + Dr. Nadežda Hrapková a oboznámila participujúce univerzity s ich úlohami spojenými s projektom. Aktuálne dianie na UTV a vzdelávacie plány do ďalšieho akademického roka predstavila Mgr. Dana Havranová. Účastníci stretnutia v rámci programu rokovania EFOS prezentovali členom federácie novinky na ich univerzitách a vymieňali si skúsenosti so vzdelávaním seniorov v Európe.

Diskusia bola zameraná na ďalšie aktivity na univerzitách tretieho veku a seniorských akadémiách, informácie o pripravovaných projektoch, zmeny a nové trendy v seniorskom vzdelávaní, ako aj príklady dobrej praxe z národných a medzinárodných projektov. Na stretnutí odzneli správy z iných organizácií a to UNO Committee on Ageing, správa o činnosti z AIUTA (Dr. Hrapková), Európske stratégie pre Dunajský región (Dr. Grunwald), BAG WiWA (Dr. Freymark).

Stretnutie pokračovalo odborným seminárom za spoluúčasti seniorských študentov s názvom ,,Seniorské učenie v Digitálnej spoločnosti“. Prezentácie účastníkov boli priamo orientované na digitálne vzdelávanie seniorov, IKT v praxi a živote seniora, ako aj výsledky univerzitných projektov a ich centier rozvoja smerom k IKT a seniorom.