Vládne štipendiá

Pre uchádzačov z niektorých štátov existuje možnosť požiadať o vládne štipendium.

Slovák žijúci v zahraničí

Argentína
Francúzsko
Chorvátsko
Kanada
Kirgizsko
Poľsko
Taliansko
Slovinsko
Švajčiarsko
Švédsko
Ukrajina
USA
Veľká Británia

Rozvojová pomoc

Afganistan
Albánsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Gruzínsko
Irak
Jordánsko
Keňa
Kosovo
Libanon
Moldavsko
Mongolsko
Palestína
Sudán
Sýria
Ukrajina
Vietnam

Viac informácií o vládnych štipendiách a ako si o ne môžete požiadať, nájdete na webovej stránke https://www.vladnestipendia.sk/sk/wizard