ONLINE Večerný kurz slovenského jazyka

Termín realizácie


Zimný semester: 12. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Letný semester:  6. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Organizačná forma vzdelávania

Dištančná forma výučby v malých skupinách cez aplikáciu MS Teams. Maximálne 10 študentov v jednej skupine.

O presnej forme výučby (online/prezenčne alebo obe) budeme informovať koncom augusta.

Program vzdelávacej aktivityVečerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

 

 • získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca).
 • prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách.
 • aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

 

Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod. (GMT +1)
Spolu: 72 hodín.

Záujemcovia o kurz musia absolvovať vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny (netýka sa záujemcov o úroveň A1).

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:

 • úplní začiatočníci  A1
 • začiatočníci  A2
 • mierne pokročilí  B1
 • stredne pokročilí  B2
 • pokročilí  C
Cieľová skupina

Kurz je určený pre široký okruh záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na dennej výučbe, a ktorí:

 • pracujú a žijú na Slovensku;
 • potrebujú sa dohovoriť v pracovnom i bežnom živote; 
 • chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;
 • potrebujú sa dorozumieť v bežných denných situáciách;
 • chcú rozumieť správam v médiách (TV, rádio, tlač).
Doklad o absolvovaníPo absolvovaní najmenej 75 % výučby frekventant kurzu dostane Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

Zimný semester: 1. 7. 2022 – 5. 9. 2022
Letný semester: 11. 1. 2023 – 1. 2. 2023

Cena

380 € (cena nezahŕňa učebnice,  cca. 12 – 32 €)
10 % zľava pre absolventov našich kurzov!