Letná Bratislavská univerzita seniorov

IX. ročník Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov

 

Kedy: 30.07. – 08.08. 2019

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: do 26.júla 2019

Prihlášky: pracovisko prvého kontaktu, v budove Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Počet miest: 160

Program prednášok: 

1.     Prednáška 30. 7. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: UK v Bratislave – prvá dáma vzdelávania na Slovensku
Prednášajúci: Mgr. Mária Grófová

2.     Prednáška 1. 8. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Lieky rastlinného pôvodu, výživové doplnky
Prednášajúci: Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

3.     Prednáška 6. 8. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave
Prednášajúci: Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

4.     Prednáška 8. 8. 2019 od 10.00 do 12.00 hod.
Téma: Opera v Bratislave
Prednášajúci: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.