Letná Bratislavská univerzita seniorov

8. ročník Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov

 

Kedy: 31.07. – 09.08. 2018

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: od 2.júla do 27.júla 2018

Prihlášky: pracovisko prvého kontaktu, v budove Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Počet miest: 160

Program prednášok: 

  • 31. júla o 10.00 hod.: „Múzeá v Bratislave"  
    (doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Katedra etnológie a muzeológie. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • 2. augusta o 10.00 hod.: „Slovensko a Bratislava v auguste 1968
    (PhDr. Tomáš Černák, PhD., Katedra slovenských dejín. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • 7. augusta o 10.00 hod.: „Slovenská republika – členský štát EÚ
    (prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Katedra ekonómie a financií. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave)
  • 09. augusta o 10.00 hod.: „Významné osobnosti folklorizmu na Slovensku
    (doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., Katedra etnológie a muzeológie. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)