Letná Bratislavská univerzita seniorov

27.7.2021 - Moderovaná diskusia: Postavenie žien v minulosti a súčasnosti

29.7.2021 - Prednáška: Klavírne umenie v Prešporku

3.8.2021 - Prednáška: Kúpele Grössling – minulosť a budúcnosť

5.8.2021 - Prednáška: Duševné zdravie v (post) covidovej dobe - a ako sa oňho postarať

Informácie o podujatí

XI. ročník Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov

Kedy: 27.07. – 05.08. 2021

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: do 23. júla 2021

Prihlášky: Prihlášky online nižšie na našej webovej stránke alebo telefonicky na 0911 717 713 do naplnenia kapacity, najneskôr do 23. júla 2021.

Počet miest: 90

Program prednášok: 

 1. Téma:  Postavenie žien v minulosti a súčasnosti
  Diskutujúce:  PhDr. Mgr. Bronislava Belanová,
                           PhDr. Silvia Porubänová,
  Moderátor:     Laco Oravec
  Termín: 27. 07. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 1. Téma:  Klavírne umenie v Prešporku
  Lektor:  prof. Daniel Buranovský, ArtD.
  Termín: 29. 07. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 1. Téma:  Kúpele Grössling – minulosť a budúcnosť
  Lektor:  Ing. arch. Peter Lényi
  Termín: 03. 08. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 1. Téma:  Duševné zdravie v (post) covidovej dobe - a ako sa oňho postarať
  Lektor:  Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
  Termín: 05. 08. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.