Letná Bratislavská univerzita seniorov

7. ročník Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov

 

Kedy: 1. – 10. augusta 2017

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave

Prihlasovanie: od 1.júla do 28.júla

Prihlášky: pracovisko prvého kontaktu, budove Magistrátu hl. mesta SR

Počet miest: 160

Program prednášok: 

 • 1. augusta o 14.00 hod.: „Baroková Bratislava za čias Márie Terézie – zlatý vek
  (PhDr. Jozef Lenhart)
 • 3. augusta o 14.00 hod.: „Dunaj – dominanta Bratislavy
  (Mgr. Andrej Kovarik)
 • 8. augusta o 14.00 hod.: „Hudba v živote človeka
  (Martin Babjak)
 • 10. augusta o 14.00 hod.: „Starostlivosť o duševné zdravie seniorov
  (PaedDr. Mária Čunderlíková)