Moja Bratislava

Publikácia je súborom odborných prednášok, ktoré odzneli za posledných deväť rokov na podujatí, ktoré každoročne organizuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Univerzitou tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s príspevkami poslucháčov Univerzity tretieho veku tvoria spomienku na Bratislavu a hovoria o bratislavskom živote.

Publikáciu si môžete pozrieť online v nižšie uvedenom odkaze: