Povedali o nás

VZDELÁVANIE PRE PEDAGÓGOV

Mgr. Dagmar Šipošová, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Základný modul programu funkčného vzdelávania

Ďakujem Vám veľmi pekne, absolvovanie tohto modulu ma profesionálne posunulo a dúfam, že budem môcť s Vami absolvovať aj rozširujúce moduly.

Ing. Alena Klenová, SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700, Gbely Základný modul programu funkčného vzdelávania

Bolo mi cťou s Vami spolupracovať, kolegyňa absolvovala rozširujúci modul v MPC, no bola sklamaná. Moje vzdelávanie ohodnotila ako vecné, bez zbytočných nič nehovoriacich úloh so záverečnou prácou použiteľnou v praxi. Zdieľam jej názor, som rada, že som funkčné vzdelávanie absolvovala práve v CĎV.

Mgr. Eva Madiová, Stredná priemyselná škola stavebná a pedagogická, Drieňová 35, Bratislava Základný modul programu funkčného vzdelávania

Dovoľte mi poďakovať sa za  Vaše odborné vedenie, profesionalitu aj ľudský prístup počas celého vzdelávania.

Mgr. Daniela Juríčková, ZŠ s MŠ, Žbince - Základný modul programu funkčného vzdelávania

Veľmi pekne ďakujem za Váš profesionálny, ale hlavne ľudský prístup. Verím, že ešte budem mať tú česť s Vami spolupracovať.

Mgr. Mgr. Jana Danišová, Súkromná základná škola, Nová Dubnica - Funkčné vzdelávanie, modul 
Sebariadenie a manažérska etika

Tak kvalitné online vzdelávanie som ešte nemala. Veľká vďaka za celkovú organizáciu a prístup. Bolo to pestré...videá, chaty, prezentácie, skupinová práca...obsah veľmi kvalitný, do praxe. Všetko veľmi prehľadné, vedela som, kde mám na čo kliknúť, čo mám robiť.... Všetko klapalo...SUPER!!!!!! Ďakujem ešte raz. Veľký obdiv. 

Mgr. Zuzana Sznidová, ZŠ, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo - Funkčné vzdelávanie

Absolvované vzdelávanie považujem za veľmi prínosné, jeho prezenčnú aj dištančnú časť môžem hodnotiť len pozitívne. Oceňujem profesionálny prístup manažérky vzdelávania. Informácie, ako aj študijnú dokumentáciu počas „corony“ sme dostávali včas a ich obsah bol veľmi zrozumiteľný. 

PhDr. Milan Bujnak, Spojená škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, 831 02 Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za profesionálny, chápavý a vždy na vecou prístup, ba dokonca vo vírusom postihnutej dobe virtuálne dokončenie vzdelávania na vysokej úrovni.

Mgr. Kamil Vydarený, SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta - Funkčné inovačné vzdelávanie

Chcem vám poďakovať za prístup, organizáciu a informácie podávané počas celého vzdelávania. Vaša organizácia pracuje vysoko profesionálne. Ďakujem všetkým školiteľom za ich odbornosť a prístup počas školení. Počas nich som sa stretol s kolegami s ktorými sme si vymenili veľa skúseností a navzájom sme si vedeli aj poradiť.

PaedDr. Vlasta Holčíková, SOŠ beauty služieb, Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Račianska 105, 831 02  Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Veľmi pekne ďakujem za profesionálne organizačné zabezpečenie celého priebehu vzdelávania vrátane ukončenia telemostom a za podporu, ústretovosť a ľudský prístup počas celej doby vzdelávania. Budem sa tešiť na akékoľvek stretnutie v budúcnosti.

Ing. Jana Orthová, Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Veľmi pekne ďakujem za prístup, ochotu a snahu zabezpečiť celé vzdelávanie čo najlepšie. Ďakujem všetkým lektorom, ktorí s maximálnou zodpovednosťou pristúpili k tomuto vzdelávaniu, ako aj všetkým, čo nám ho pomohli úspešne ukončiť nezvyčajnou formou v tomto pre všetkých ťažkom čase.

Ing. Tatiana Mókosova, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za vysoko profesionálny a ľudský prístup počas trvania vzdelávania. Prajem celému kolektívu pevné zdravie a veľa pracovných aj osobných úspechov. 

PaedDr. Katarína Kováčiková, Dobré centrum, Nám. A. Hlinku 56, 034 01  Ružomberok - Funkčné inovačné vzdelávanie

Funkčné inovačné vzdelávanie bolo organizačne pripravené na jednotku, lektori boli perfektní, obsah podaný nenásilne zážitkovou formou. Všetko malo hladký priebeh.

Mgr. Kamil Vydarený, SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta - Funkčné inovačné vzdelávanie


Vzdelávanie mi dalo veľa cenných informácií a možností výmeny skúseností s kolegami z iných škôl. Vaša organizácia je na vysokej úrovni. Ďakujem.

Ing. Beáta Kissová, SOŠ technická Galanta, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta - Funkčné inovačné vzdelávanie

Toto vzdelávanie bolo úžasné a veľa podnetných a užitočných rád sa mi dostalo prostredníctvom vzdelávania. Ešte raz ďakujem.

PaedDr. Ingrid Braunfeldová, SOŠ stavebná, Nitrianska cesta 61, 940 01  Nové Zámky - Funkčné inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, vzdelávanie bolo výborné, splnilo moje očakávania, budem ho odporúčať aj kolegom. Ešte raz ďakujem a želám hlavne veľa zdravia!

Mgr. Dana Kinzelová, ZŠ, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava – Funkčné inovačné vzdelávanie 

Vzdelávanie, ktoré som absolvovala, bolo skutočne na vysokej úrovni, obohatilo moje vedomosti a zručnosti. Príjemná a priateľská bola i atmosféra týchto stretnutí a viem, že je to hlavne Vašou zásluhou. Vážim si Váš profesionálny a ľudský prístup a perfektnú organizáciu.

Mgr. Michaela Vaňková, ZŠ s MŠ Unín 420 - Funkčné inovačné vzdelávanie 

Chcela by som Vám poďakovať za super organizáciu vzdelávania, ktoré bolo poučné a pritom príjemné.

Mgr. Marta Nováková, Centrum pre deti a rodiny, Pri potoku 10/361, 909 01 Skalica - Funkčné vzdelávanie 

Vzdelávanie mi v mnohom otvorilo oči, pozerám sa hlavne na môj tím a určité situácie úplne inak :-)...

Mgr. Soňa Slavkayová, ZŠ, Alžbetin Dvor 81, 900 42 Miloslavov - Funkčné vzdelávanie 

Vzdelávanie bolo pre mňa obrovským prínosom. Srdečne ďakujem. 

Mgr. Alexandra Mrižová, ZŠ, Tribečská 1653/22, 95501 Topoľčany - Funkčné vzdelávanie

Na vzdelávaní som sa naučila veľa nového a získala som na mnoho veci iný pohlaď. Ešte stále sa mam čo učiť, ale vďaka Vám aspoň viem, kde začať.

Mgr. Katarína Krágová, ZŠ S. Tomášika s MŠ, Lubeník 102, 049 18 Lubeník – Funkčné vzdelávanie

Ako vedúci zamestnanec prax len získavam a určite využijem veľa informácií zo vzdelávania. Pre mňa boli všetky prednášky hodnotné, zaujímavé a uviedli ma do mnohých dôležitých oblastí, ktoré využijem v praxi.

Mgr.  Dana Serdelová ZŠ s MŠ, Vavrečka 204, 029 01 Námestovo– Funkčné vzdelávanie

Som začínajúca riaditeľka a naozaj mi vzdelávanie pomohlo. Boli to nielen zaujímavé podnety, ale aj prednášky, materiály, stretnutia s novými ľuďmi, kontakty... Určite z tohto vzdelania použijem viacero materiálov vo svojej riadiacej praxi. 

Mgr. Eva Samuheľová, ZŠsMŠ, Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo – Funkčné vzdelávanie

Určite mi toto vzdelávanie dalo dosť veľa, iný pohľad na niektoré veci a určite  z toho budem čerpať aj pri svojej práci.

Ing. Aurélia Matkovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kolta 245, Kotla 941 33 – Funkčné vzdelávanie

Veľmi pekne Vám ďakujem za celú organizáciu vzdelávania, Vašu ochotu a pomoc. Určite využijem veľa podnetov v mojej práci získaných na vzdelávaní. 

RNDr. Zuzana Nagyová, SSOŠ Postupimská, 040 22  Košice - Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie

Chcem sa poďakovať a vysloviť uznanie kolektívu lektorov,  ktorí prednášali  funkčné inovačné vzdelávanie v Modre 5. - 9. 8. 2019. Školenie mi dalo veľmi veľa. Všetci školitelia boli výborní, fundovaní, mali dokonale pripravený a do detailov premyslený program, boli empatickí a vždy ochotní poradiť. Vďaka aj za organizačné zabezpečenie a sprievodný program. Som veľmi rada, že som mala možnosť sa školenia zúčastniť. 

Renáta Andrejová DiS art., Bc. Tamara Drábeková DiS. art., ZUŠ Partizánske, 958 01  Partizánske - Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie

Chceli by sme sa poďakovať lektorom funkčného inovačného vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 10. - 17. 6. 2019 v Štúdijnom a kongresovom stredisku Modra - Harmónia. Ďakujeme za odborný, erudovaný a ľudský prístup všetkým lektorom.
Sme veľmi radi, že sme sa mohli tohto školenia zúčastniť. Budeme šíriť dobré meno vašej inštitúcie.

PaedDr. Jana Kramárová, SZŠ Nová Dubnica, 018 51  Nová Dubnica - Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie

Veľmi pekne ďakujem za výborné funkčné vzdelávanie celému Vášmu tímu. Nielen som sa naučila nové veci, ale som aj načerpala sily v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Chcela som sa aj takto poďakovať, lebo som nadšená, že sú stále ľudia, ktorí robia svoju prácu s vášňou.

Mgr. Viera Mladenová, ZŠ s MŠ Vištuk, 900 85  Vištuk - Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie

Chcela by som sa veľmi poďakovať za Fiv v Harmónii. Veľa som si odtiaľ odniesla a určite Vás budem odporúčať na rôzne vzdelávania pre zamestnancov v našej škole. Musím naozaj uznať, že za moju 20 ročnú prax by som tieto prednášky zaradila na 1.miesto....tak preto Ďakujem!...... 

Mgr. Eva Kulhánková, ZUŠ Karola Pádivého, 911 01  Trenčín - Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie

Dnes som prvý deň v práci po našom pracovnom stretnutí v Modre - Harmónií a nedá mi nenapísať Vám, že hoci je takmer koniec školského roka, som plná energie a pozitívnych myšlienok, pretože ste skvele pripravili funkčné vzdelávanie. Zažila som už niekoľko vzdelávaní, ale toto bolo inšpiratívne, motivujúce a ľudské, za čo Vám chcem srdečne poďakovať. Nech sa Vám darí.

Mgr. Anna Švorcová, Cirkevná SOŠ P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07  Bratislava - 
Funkčné inovačné vzdelávanie

Vzdelávanie bolo super, každý deň mi dal veľa informácií a som veľmi rada, že som ho absolvovala cez vašu vzdelávaciu inštitúciu. Chválim aj Váš prístup pani triedna učiteľka, boli ste super triedna. Milé bolo aj Vaše dohliadanie na dodržiavanie prestávok. Len tak ďalej. 

Mgr. Beata Machová, MŠ Hôrka, 059 12 Hôrka - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za skvele zorganizované vzdelávanie, profesionálny prístup a veľa, veľa človečiny.

Eva Macánková, riaditeľka MŠ Ružová Piešťany - 
Funkčné inovačné vzdelávanie

Frekventantky Funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov Vám touto cestou ďakujú za vysoko profesionálny prístup pri organizácii vzdelávacieho programu. Veríme, že bude pre našu prax, vedúceho pedagogického zamestnanca, veľkým prínosom a pomôže nám pri výkone odbornej činnosti so zreteľom premeny tradičnej školy na školu modernú.

Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, Súkromné CVČ Hlbiny 2, 960 01 Zvolen

Absolvovanie Vášho vzdelávania bolo pre mňa prínosom, veľmi oceňujem kvalitných lektorov. 

Ľubica Loučičanová ZŠ sMŠ Štefana Moysesa, A.Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom

Veľmi pekne ďakujem za vzdelávanie, ktoré ma určite obohatilo a zároveň utvrdilo a povzbudilo v mojej práci. 

Mgr. Anna Vargová ŠZŠ, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

Ďakujem za príjemné a efektívne vzdelávanie a za množstvo informácii a vedomosti.

Mgr. Kristína Holá, ZŠ, M.R.Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za všetko! Určite nám všetkým dalo funkčné inovačné vzdelávanie veľa podnetov, určite aj zamyslenie sa nad zlepšením práce vedenia. Ďakujeme za všetky poskytnuté materiály.

Ing. Mária Chajmovská, ZŠ Vyhne - Funkčné inovačné vzdelávanie

Stretnutia s lektormi v Žiari nad Hronom hodnotím len a iba pozitívne, pre mňa prínosom určite boli (a aj sú). Ďakujem za ohodnotenie mojich dištančných úloh funkčného inovačného vzdelávania, veľmi ma potešilo. Prajem Vám veľa elánu a trpezlivosti pri Vašej náročnej práci.

Mgr. Mária Kováčiková, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Touto cestou sa Vám chcem ešte raz poďakovať za celú organizáciu nášho funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov počas celého obdobia. Mala som zo všetkého dobrý pocit, lebo všetko klapalo na výbornú. Nech sa Vám aj naďalej dobre darí! Poďakujte sa, prosím, aj Vašim prednášateľom, bolo to pre mňa obohatením.

Mgr. Elena Skalná, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08  Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za celý priebeh vzdelávania, zabezpečenie jeho kvalitného obsahu a skvelých lektorov.

Mgr. Zuzana Minarechová, MŠ, Gazdovský rad 41/37, 931 01 Šamorín - Funkčné vzdelávanie

Chcem sa Vám poďakovať za zmysluplnú prednášku pani lektorky Bieleszovej. Dokázala zjednotiť rôznorodú skupinu tak, že nevadil široký záber riaditeľov škôl, ani roky  praxe. Program mal hlavu a pätu, pani lektorka vedela, kam smeruje a čo nám chce odovzdať. Vyčlenený čas bol aj krátky, pretože vybrané aktivity boli dynamické a pútavé, vždy na záver vysvetlila, čo nám mali priblížiť, ako nám pomôžu v praxi.. Výborný výber odborníka.

PhDr. Xénia Činčurová, PhD., SZŠ Waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava - Funkčné vzdelávanie

Nazdávam sa, že dobré veci treba pochváliť, preto Vám píšem. Chcela by som touto cestou  poďakovať za dosiaľ mimoriadne dobrú úroveň Vášho vzdelávania. Obidve lektorky bolo radosť počúvať, oceňujem ich presah od odbornosti k praktickému životu a skutočnej múdrosti. Dokázali ma nadchnúť pre náročnú prácu riaditeľa. Teším sa, že sa Vám podarilo akreditovať takéto zmysluplné funkčné vzdelávanie. Tak nech sa Vášmu vzdelaniu takto darí aj naďalej…

Mgr. Lucia Múčková, Gymnázium svätej Uršule Bratislava, Nedbalova 6 -  Funkčné vzdelávanie

S obsahom vzdelávania, atmosférou na stretnutiach, prednášajúcimi aj organizačnou stránkou stretnutí som naozaj spokojná. Som presvedčená, že vzdelávanie bolo pre mňa prínosom a podnetom na využitie mnohých vecí v praxi.

Ingrid Turčinová, ZŠ s MŠ Budmerice Budmerice -  Funkčné vzdelávanie

Chcela by som sa ešte dodatočne poďakovať za funkčné vzdelávanie a aj za ten posledný deň, kde sme v pokoji mohli obhájiť svoje práce, prebehlo to v čo najmenej stresujúcom naladení. Ďakujem a prajem veľa pracovných úspechov!

Jarmila Stražayová, Materská škola, Záhradná 34, 902 01 Pezinok - odborné semináre

Veľmi pekne Vám ďakujem za zaujímavé a podnetné prednášky. Veľmi mi pomohli v mojej práci.

Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka ZŠ Hamuliakovo - Funkčné inovačné vzdelávanie

Opäť výborný výber lektora. Tak "nudnú", ale dôležitú tému, ktorou je legislatíva, tak zaujímavo podať, klobúk dolu.

Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová, Bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta - Funkčné vzdelávanie

Ďakujem Vám za usmernenie a povzbudenie! Zároveň by som sa Vám a Vašim kolegom chcela poďakovať za inšpiratívne a fundované stretnutia.

Mgr. Denisa Walther, Súkromná stredná odborná škola HOST, Bratislava - Funkčné vzdelávanie

Ďakujem veľmi pekne za poslanie skutočne veľmi prínosných a podrobných dokumentov. Veľmi si cením Vašu pomoc. Všetky doterajšie moduly boli pre mňa veľmi prínosné. Obzvlášť pozitívne sme s kolegami vnímali dnešný modul financovania školských zariadení v podaní p. Ing. Kotrusa.

Henrieta Drgová Petrovičová, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta - Funkčné vzdelávanie

Veľmi si vážim prístup a starostlivosť Vašej inštitúcie! Obsah vzdelávania a jednotlivých lektorov zvlášť. Veľa dobrého Vám prajem!

Pinterová Andrea, ZŠ sv Dominika Sávia, Kopanická 286/16, Machulince - Funkčné aktualizačné vzdelávanie

V úvode Vám chcem poďakovať za výborný štart do Funkčného vzdelávania. Za dva dni sme sa dozvedeli toľko potrebných informácií. Obe prednášky boli na vysokej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava - Problematika správania učiteľ - žiak (kurz na mieru)

Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať za včerajšie školenie. Opätovne sa nám potvrdilo, že keď to robí kvalitný človek, tak to má zmysel. Školenie sa všetkým učiteľom páčilo a už teraz rozmýšľame nad niečím v budúcom školskom roku. Určite Vás oslovíme.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec - Riešenie konfliktov v škole – rôzne podoby školskej mediácie v praxi

Mediácia s Mgr. D. Bieleszovou bola famózna! Ja som sa už v decembri s pani Bieleszovou zoznámila na konferencii v Košiciach a zúčastnila sa aj jej workshopu, vedela som teda, že príde ona, a že to, čo ponukne bude vynikajúce. Splnila naše očakávania, zaujala, dotkla sa v tom dobrom vnútra väčšiny kolegov. Chcem povedať, naši ľudia boli nadšení, čo u 50 ľudí dosiahnuť je často problém. My na vedení sme si mohli tiež mnohé veci odkomunikovať s nestranným človekom, odborníkom a hlavne Človekom, pani Bieleszovou. Ďakujeme teda za to, že ste nám zabezpečili skutočne úžasné a prospešné vzdelávanie, ktoré kolegovia, prijali.

Mgr. Anna Petrášová, PhD., ZŠ s MŠ, Školská 35, Nemecká - Funkčné vzdelávanie

Najskôr by som Vám chcela poďakovať za Vami organizované funkčné vzdelávanie. Prostredníctvom vzdelávania ste sa nám snažili priblížiť manažérske zručnosti, zručnosti vedúcich zamestnancov. Som rada, že som ho mohla absolvovať u Vás v Bratislave. UK vo mne evokuje kvalitu. A som presvedčená, že som absolvovala kvalitnejšie funkčné vzdelávanie ako tu, u nás, v Banskej Bystrici. Keby som si mala vybrať znovu, určite si vyberiem Vás. 

SENIORI

Online Univerzita tretieho veku 2021

Dobrý deň, som veľmi vďačná za túto možnosť vzdelávania, ktorú ste ponúkli počas pandémie. Okrem získania nových poznatkov som každý týždeň na chvíľu zabudla na sociálne obmedzenia a tragédie pandémie a tešila som sa z povznášajúceho širšieho pohľadu na svet. Ďakujem.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Bola som veľmi pozitívne prekvapená s organizáciou, technickou podporou, s výberom prednášajúcich na vysokej úrovni a obsahom učiva. Veľké Ďakujem za všetko. Získala som množstvo skvelých a užitočných informácií.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Ďakujem za možnosť aj takéhoto online vzdelávania. Malé technické problémy boli veľmi rýchlo odstránené. Veľmi dobre to bolo zorganizované. Včas sme dostávali informácie emailom. Posunulo ma to aj o krok technicky dopredu. Takéto vzdelávanie z domu je pohodlné, ale predsa osobný kontakt a osobná účasť na prednáškach, je pre mňa krajšia udalosť.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Som skutočne spokojná a napĺňa mi štúdium život. Je to pripravené na vysokej úrovni. Ďakujem a teším sa na ďalšie zaujímavé prednášky.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Mimoriadna spokojnost s temami i lektormi. Ani som nedufala, ze taka tema ma moze neuveritelne zaujat. Samozrejme , je to i vdaka vydokej odbornosti lektorov. Vrela vdaka.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Bol som veľmi spokojný. Organizácia vzdelávania bola výborná. Od všetkých, ktorí sa na nej podieľali som cítil veľkú ochotu, podporu a trpezlivosť. Ďakujem.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Veľká vďaka a obdiv patrí celému tímu, ako pohotovo a na vysokej technickej a obsahovo odbornej úrovni ste pripravili online výučbu. Od prvej prednášky Descartesa až po poslednú Aktuálne problémy slovenskej filozofie všetkým prednášajúcim ďakujem aj za slidy. Veľmi sa mi páčilo, aj úvodné slovo o prednášajúcom pani docentky Lalíkovej. Prajem všetkým pevne zdravie.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Ďakujem, že ste mi umožnili študovať na UTV. Som ešte pracujúcu a pomohlo mi to rozšíriť si obzor vedomostí, čo je pre mňa prínosom a samozrejmé aj pre vlastný dobrý pocit zo vzdelávania. Úplne mi vyhovoval online spôsob komunikácie a výučby, pretože nakoľko pracujem vedela som si vyhradiť priestor pre vzdelávanie. V budúcnosti plánujem pokračovať, ak sa bude dať a úplne by mi vyhovovala forma online prípadne kombinovaná, pretože by som plánovala ešte nejaké vzdelávanie si pribrať. Prajem veľa spokojných študentov a veľa zdravia.

Mária Wiegelová - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Ďakujem za krásny pobyt v Modre-Harmónií. Osobne som bola veľmi spokojná s obsahovou náplňou pobytu, ako aj s vynikajúcou organizáciou celého pobytu. Ten pobyt bol veľmi zdarilý Vašou zásluhou. Výborne ste to managovali a máte aj krásny rétoricky a vôbec ľudský prejav.

Terka Ružovičová  - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Patrí Vám veľká vďaka za  zorganizovanie a za veľkú trpezlivosť! Dúfam, že o rok  sa znova stretneme a znova spoznám veľa príjemných ľudí.

Dagmar Lavier - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Ďakujem za pekný, aktívny týždeň. Program bol výborný, tiež organizácia. Aj strava bola dobrá.

Marika Dzurinková - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Veľmi pekne Vám ďakujem za krásny pobyt v Modre-Harmónii. Bol to pozitívny čas plný radosti a pokoja. O rok sa určite prihlásim.

Bc. Katka Čibová, Ing. Klára Čibová, prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2017

Okrem náučno-vzdelávacej zložky bol pobyt obohatený aj o kultúrnu a športovo-pohybovú náplň. Vďaka výbornej organizácii boli obe časti dokonale skĺbené a prepojené, takže za hodnotnými odbornými prednáškami nasledovala vždy „prax“ – t. j. praktické ukážky a cvičenia. Pri výbere prednášateľov, lektorov a inštruktorov mala hlavná organizátorka Dr. Hrapková šťastnú ruku, čoho výsledkom bola pestrá ponuka zaujímavých aktivít. Všetci účastníci každé ráno dobrovoľne a s potešením už o siedmej hodine cvičili jogu, pričom si opakovali správne techniky dýchania a držania tela. Okrem ranného cvičenia ešte plávali a chodili na prechádzky. Motivovala ich spoločná snaha spraviť niečo viac pre svoje zdravie, ako i vedomie, že na sebe tvrdo pracujú. Po fyzickej námahe si účastníci pochutnávali na vynikajúcej domácej pestrej strave. Jeden večer „zasvätili“ aj opekačke, pričom si pri veselom a šantivom praskotajúcom ohníku veselo zanôtili ľudovky. Chodbami budovy, v ktorej boli seniori ubytovaní, sa neustále ozýval smiech a veselé hlasy. Veď odrážali hlbokú spokojnosť i radosť seniorov, ktorí sa obohatili o nové vedomosti a zážitky. Účastníkom rekondično-ozdravného pobytu prialo aj počasie. Denne sa na nich usmievalo slniečko. Slnko je a ostalo vo vnútri každého účastníka pobytu. Jednoznačne sa zhodli na tom, že „pobyt bol super“. Osobitá veľká vďaka patrí organizátorke Dr. Hrapkovej za jej ochotu, námahu a veľké srdce. V mene všetkých účastníčok jej ďakujeme a tešíme sa už teraz na budúci rok na ďalšie stretnutie v Modre!

Štefan Smiček, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Odceňujem citlivý prístup lektorky, jej empatiu, vysokú odbornosť a nepochybne úžasnú trpezlivosť, ktorou prekonáva našu „zaťatú ignoranciu" sa čokoľvek naučiť. „Step by step" nás vedie k poznaniu. Pre mňa, ako jej študenta, je každá lekcia pozitívnym zážitkom, ktorý je znásobený aj výbornou partiou spolužiakov. S odstupom času môžem konštatovať, že napredujem a kurz mi pomáha postupne získavať nové znalosti a obohatiť moju slovnú zásobu angličtiny. Doterajšie skúsenosti a nepochybne vynikajúca atmosféra pri výučbe mi dovoľujú predpovedať, že angličtina a jej nekonečné množstvo zvratov a výrazov prestane byť pre mňa záhadou.   

PhDr.Viera Diešková, CSc., akademické roky 2012/2013, 2013/2014
JC CĎV UK plní v spoločnosti výnimočnú úlohu, tým že udržiava generačnú kontinuitu, napomáha porozumeniu medzi mladými a seniormi, spája rodiny, ktoré vďaka zlepšujúcim sa rečovým zručnostiam v cudzích jazykoch môžu komunikovať s blízkymi na diaľku. Nielen obnovuje a rozširuje jazykové znalosti, ale tiež prispieva k aktívnemu spoločenskému životu seniorov.   

Mária Ištócyová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj vďaka skvelej lektorke sú hodiny živé a stálym opakovaním sa mi gramatika a slovíčka stávajú samozrejmosťou. Nemusím rozmýšľať ako predtým a prekladať si v hlave všetko prv, ako to zo seba dostanem von. Ide to akosi samo. Odporúčam!  

Gabriela Mészárová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Učím sa angličtinu v tomto centre už dva roky. Predtým som sa ju učila len v škole. Dlhšie mi trvalo pochopenie gramatiky, lebo som nemala základy. Teraz vidím, že po viacerých rokoch som istejšia v čítaní a vyslovovaní, nebojím sa rozprávať a to je dobre. Toto leto som angličtinu využila na dovolenke a každodenne ju využívam vo svojej práci.   

Hedviga Talarovičová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Už siedmy rok navštevujem Univerzitu tretieho veku. Začínala som v Nitre, kde som absolvovala dva  roky odbor remeslá  a nemecký jazyk. Ja, ale aj moji kolegovia a kolegyne sme veľmi radi, že máme možnosť navštevovať Univerzitu tretieho veku a rozširovať si svoje vedomosti. Je to výborná príležitosť pre nás seniorov. V nemalej miere k príjemne strávenému času nášho štúdia prispievajú aj naši pedagógovia. Všetci sa snažili odovzdať nám čo najviac vedomostí v nemeckom jazyku a boli, teda aj sú k nám skutočne veľmi milí a majú pre nás porozumenie a trpezlivosť za čo im patrí srdečná vďaka.  

Marta Főldešová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Kurz nemeckého jazyka pre mierne pokročilých ma zlákal i svojim zameraním - je určený pre seniorov. Toto sympatické kritérium som v inštitúciách zameraných na cudzie jazyky nenašla. Kurz navštevujem už tretí rok, čo svedčí o mojej spokojnosti s úrovňou a spôsobom výučby. Už len fakt, že Centrum ďalšieho vzdelávania patrí k Univerzite Komenského je pre mňa zárukou kvality a odbornosti lektorov i odborného metodického postupu výučby. Sympatická mi je obsahová náplň zameraná nielen na praktické zručnosti v jazyku a konverzáciu, ale aj gramatické znalosti, a v neposlednom rade i na všeobecné vedomosti a zaujímavosti z rôznych oblastí (kultúra, dejiny, služby, cestovanie a pod.) 

Anna Stanová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Počas Dňa otvorených dverí v novembri som sa zúčastnila ukážkovej hodiny výučby v Centre ďalšieho vzdelávania. Spôsob výučby ma okamžite oslovil, tak som sa aj zapísala do kurzu. Bola som úplná začiatočníčka. Neverila som, že sa niečo naučím po anglicky za tak krátku dobu. Dnes už som začala tretí akademický rok a som milo prekvapená zo svojich vedomostí. Doslova sa teším na hodiny. Sú pútavé, dynamické, lektorka je milá a empatická voči študentom.  

Magdaléna Fibíková, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Patrila som medzi tzv. "nepravých začiatočníkov". Na začiatku kurzu mi prekážalo, že začíname od úplných začiatkov. Všetko sa mi zdalo byť jasné a bála som sa, že sa budem nudiť. Všetci študenti v kurze boli na tom podobne. Prvé týždne však prešli veľmi rýchlo, aj tu už nastali problémy v gramatike. Ani všetky slovíčka som nepoznala. Tým, že gramatika sa vysvetľuje na základe gramatických rozdielov, logicky, pochopila som okamžite gramatické súvislosti, ktoré som sa doteraz iba bifľovala. Dnes už pokračujem tretí rok v kurze a som spokojná. Napriek disciplíne na hodinách sa mi páči lektorkin zmysel pre humor, čím vytvára uvoľnenú atmosféru.   

Slavomíra Dugovičová, akademický rok 2013/2014
Moja susedka, ktorá navštevuje kurz anglického jazyka pre seniorov už dva roky ma motivovala, aby som sa prišla pozrieť na jednu hodinu. A neoľutovala som to. Hodina sa mi veľmi páčila, pretože atmosféra tu bola priateľská a lektorka všetkých seniorov povzbudzovala a vtipnými článkami ich jemne nútila hovoriť len po anglicky. Forma učenia bola nenásilná a učenie bolo názorné a zamerané na praktické cvičenia. A tu som sa rozhodla, že takýto kurz by som rada navštevovala aj ja.  

PhDr. Viera Kučerová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na oddelení CJ CĎV oceňujem, že pred prihlásením musí záujemca urobiť vstupný zaraďovací test. Až na jeho výsledku som bola zaradená do kurzu, ktorý ma posúva ďalej v skupine, kde si ani neopakujem dokola to isté alebo kde by som sa nepríjemne cítila, lebo spolužiaci sú o veľa pokročilejší, Tu má každý jazykový kurz vopred stanovený presný výukový program a na konci kurzu si overujeme dosiahnutú úroveň znovu.  

Mgr. Eva Tkáčová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj v najlepšej škole sa môže stať, že lektor vám nie je sympatický a spolužiaci vám nesedia, alebo že ukáže, že z práce nestihnete prísť na vyučovanie včas. Na študijnom oddelení som sa stretla s ochotou pomôcť mi. Ponúkli mi prestup do iného kurzu a o mojich problémoch diskrétne mlčali pred lektorom a spolužiakmi. To som veľmi ocenila.  

Tatiana Galbavá, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na programoch CĎV CJ máte garantované, že je to celoročný kurz, ktorý budete navštevovať a bude trvať skutočne celý rok a ak by lektor ochorel, hodiny sa nahradia. To ma pri nízkom školnom prekvapilo najviac. Doposiaľ sme sa v iných vzdelávacích inštitúciách stretla s predčasným ukončením kurzu z dôvodu odchodu niekoľkých študentov v priebehu roka.  

Emily Kánová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
V kurze pokračujem už tretí rok. Mala som veľké problémy, hlavne čo sa týka výslovnosti a obavy, či učivo zvládnem. Vďaka pani lektorke B. Baranovej, ktorá ma vyučuje, som sa rozhodla pokračovať v štúdiu. Aj keď nás je v jednej skupine z roka na rok viac, ale aj napriek tomu musím a chcem vyjadriť obdiv pani lektorke, ktorá nás neúnavne vedie k tomu, aby sme sa naučili čo najviac. Jej entuziazmus, profesionálnu úroveň a ľudský prístup hodnotím veľmi pozitívne a vyslovujem jej veľkú vďaku. Program pre seniorov na CĎV môžem odporučiť každému, kto má záujem naučiť sa cudzí jazyk.  

Gabriela Borovičková, akademický rok 2013/2014
V súčasnosti hodnotím spôsob vedenia hodín, rýchlosť a množstvo učiva ako aj spôsob spolupráce vyučujúci - študenti, resp. študenti navzájom za dobrý a primeraný znalostiam študentov a ich vzájomnému spoznávaniu sa. Veľmi kladne hodnotím používanie mailového styku ako kontroly správnosti vypracovávaných cvičení medzi študentami. Rovnako je prínosom aj počúvanie zvukových nahrávok.

VZDELÁVANIE PRE VEREJNOSŤ

Mgr. Erika Tornyaiová, Bratislava, Kurz Mediátor, 2019
Naozaj veľmi,  ale veľmi dobre a kvalitne pripravená "prednáška".
Úplne skvelé, kľudne aj viac hodín. Ďakujem pekne. 

Mgr. Kristztina Meszáros, Bratislava, Kurz Mediátor, 2019
Bol to veľmi úžasný deň, asi pre mňa naj naj naj, aj keď sme sa stretli s veľmi vysoko kvalifikovaními prednášateľmi aj pred sobotou. Ďakujem.

Mgr. art., Mgr. Totiková Adriana, Bratislava, Kurz Spoločenský protokol, 2018
Bolo to vynikajúce, organizačne aj obsahovo. Vďaka.

Mgr. Katarína Bzíková, Bratislava, Kurz Spoločenský protokol, 2018
Veľmi vysoká a kvalitná úroveň vzdelávania. Ďakujem. 

Anička Stanová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Chcem Vám veľmi poďakovať za Vaše hodiny angličtiny, ktoré sme prežívali spoločne, kde ako pridaná hodnota bolo vždy niečo nové, originálne a zaujímavé. Ďakujeme

JUDr. Marcela Morsztýnová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Ďakujem za informáciu aj za všetky nielen užitočné, ale aj príjemne strávené hodiny na lekciách angličtiny. Ďakujem, že ste ma v septembri po teste zaradili do tejto skupiny - povedali ste mi vtedy, že tipujete príbuznosť "krvných skupín" a mali ste pravdu. Teším sa, že môžem pokračovať ďalej a prajem Vám osobne aj všetkým v CĎV príjemné prázdniny.

Bety Lukovičová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Od začiatku mojej účasti v kurze sa chystám, že sa zastavím a srdečne sa Vám poďakujem. S výučbou a našou lektorkou Zuzanou Tenglerovou som veľmi spokojná. Tiež mi vyhovuje celá skupina študentov. Prajem Vám pekné leto a verím, že sa uvidíme, pretože mám v pláne v kurze pokračovať.

Jarmila Kmeťová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Ďakujem Vám za informácie a predovšetkým i touto cestou za všetko čo ste nás naučili a za Vašu obetavosť a milú, príjemnú atmosféru na našich hodinách angličtiny.

JUDr. Eva Takácsová, Bratislava, akreditovaný kurz Mediátor, 2017
Predovšetkým by som rada uviedla, že výber Centra ďalšieho vzdelávania UK ako vzdelávacej inštitúcie bol pre mňa šťastnou voľbou. Organizácia celého priebehu vzdelávania ako aj samotná výuka boli nanajvýš profesionálne. Vzdelávanie bolo zabezpečené vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sa nám venovali s plným nasadením. Neoceniteľným prínosom boli bohaté praktické skúsenosti lektorov, ktorí sami tiež pôsobia, resp. pôsobili ako mediátori. Uvedený kurz bol pre mňa mimoriadnym profesionálnym, osobnostným a ľudským obohatením.

Ing. Miriam Lachová, managing director for Europe HUMAN DYNAMIC GROUP - Spoločenský a biznis protokol v praxi (Kurz šitý na mieru), rok 2016
Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za dnešné školenie, ktoré bolo podnetné a zároveň veľmi príjemné. Cítili sme sa vo Vašej spoločnosti veľmi dobre a ďakujeme za Váš čas, energiu, a odovzdanie všetkých poznatkov. Verím tomu, že to nebolo naše posledné stretnutie a dúfam, že sa uvidíme aj pri iných príležitostiach.

Mgr. Marianna Tomanová, Bratislava, akademický rok 2014/2015
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za zorganizovanie polročného intenzívneho kurzu angličtiny. Veľmi oceňujem štruktúru kurzu a výber učebníc, ktoré boli práve najaktuálnejšie a skutočne výborné tak ako na štúdium Business Angličtiny ako aj na štúdium General Angličtiny a zároveň perfektnou prípravnou pomôckou na FCE skúšky, ktoré boli mojím cieľom a preto som si tento kurz vybrala.

Ing. Denisa Lániková, PhD., Bratislava, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014

CĎV má kvalifikovaných lektorov, pracuje s premyslenými a prakticky orientovanými vzdelávacími programami a disponuje dostatočne odborným i technickým zázemím pre učiteľov aj študentov.

O. Vančová a kol., akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
S ranným kurzom anglického jazyka sme maximálne spokojní o čom svedčí aj to, že niektorí z nás ho navštevujú už siedmy rok.