Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihláška do študijných odborov a cudzích jazykov 2024/2025

Zoznam študijných programov pre rok 2024/2025

 

Študijný program na nový akademický rok 2024/2025 je v štádiu prípravy, kompletná ponuka výuky jednotlivých študijných odborov s rozvrhom prednášok, ako aj informácie ohľadom formy a spôsobu prihlasovania budú zverejnené na našej webovej stránke v priebehu júla/augusta 2024.

Zoznam študijných programov pre rok 2024/2025

1. ANTICKÁ SPOLOČNOSŤ III.
2. ARCHEOLÓGIA I.
3. ASTRONÓMIA II.
4. ČLOVEK A PRÍRODA I.
5. ČLOVEK A ZDRAVIE I.
6. DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I.
7. DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II.
8. DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III.
9. DEJINY SLOVENSKA II.
10. DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA II.
11. DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE (fyzikálne princípy)
12. ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE I.
13. ETNOLÓGIA a KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I.
14. ETNOLÓGIA a KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA II.
15. EURÓPSKA INTEGRÁCIA III.
16. EURÓPSKA ÚNIA A IMPLEMENTÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY I.
17. FILOZOFIA II.
18. FILOZOFIA III.
19. FRANCÚZKE REÁLIE ZAMERANÉ NA FRANCÚZSKO-ČESKOSLOVENSKÉ VZŤAHY V 20.ST.
20. JOGA I.
21. JOGA II.
22. KAPITOLY Z DEJÍN DIVADLA A MÓDY II.
23. KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA I.
24. KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA II.
25. KULTÚRNE DEJINY TALIANSKA Taliansko od polovice 16.st. po Napoleonské vojny
26. LIEČIVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY I.
27. LIEKY A ZDRAVIE I.
28. LIEKY A ZDRAVIE II.
29. POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I.
30. POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II.
31. PRÁVO III.
32. PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. - 1. skupina
33. PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II. - 1. skupina
34. PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II. 2. skupina
35. PRVOTNÉ A STAROVEKÉ NÁBOŽENSTVÁ I.
36. PRVOTNÉ A STAROVEKÉ NÁBOŽENSTVÁ II.
37. PSYCHOLÓGIA I.
38. PSYCHOLÓGIA II.
39. REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.
40. REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.
41. SOCIOLÓGIA II.
42. SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I.
43. SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II.
44. SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III.
45. TVORIVÉ PROSTREDIE KRESBY A MAĽBY II.
46. VŠEOBECNÉ DEJINY I.
47. VYBRANÉ KAPITOLY ZO STARŠÍCH SLOVENSKÝCH DEJÍN II.
48. ZÁHRADNÍCTVO III. Okrasné rastliny a záhrady
49. ANGLIČTINA PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
50. ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH
51. ANGLIČTINA PRE STREDNE POKROČILÝCH
52. ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH
53. ANGLIČTINA PRE VIAC POKROČILÝCH
54. VŠEOBECNÁ MEDICINA I. - JLF UK v Martine
55. VŠEOBECNÁ MEDICINA II. a III. - JLF UK v Martine