Cenník

Ceny ubytovania

Lôžko - osoba/nocPrístelka - osoba/noc1 osoba na izbe/noc
s DPH13,50 €10,00 €20,00 €

Sadzba dane za ubytovanie

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modra č. 6/2012 (úplné znenie k 1.1.2016), § 32 je sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie 1 €. Sadzba je bez DPH a je potrebné ju pripočítať k cene ubytovania.

Ceny ubytovania pri hromadnom ubytovaní

Určujú sa osobitným konaním dohodou.

Ceny prenájmov školiacich miestností

Cena v € s DPH
Poskytované priestoryHodinaDeň
Kongresová sála (Počet miest: 150)     18,30€146,00€
Počítačová učebňa (Počet miest: 20)       8,00€63,70€
Učebňa č. 27 (Počet miest: 16)      3,70€29,20€
Učebňa č. 41 (Počet miest: 20 - 60)16,00€127,50€
Učebňa č. 51 (Počet miest: 30)5,50€43,80€
Učebňa č. 52 (Počet miest: 30)5,50€43,80€

 

Pozn.: Cena kongresovej zahŕňa prenájom technického vybavenia: dataprojektor, notebook, ozvučenie.

Technické pomôcky a služby

Poskytované pomôcky a službyCena v € s DPHPoznámky
Technika a didaktické pomôcky60,00€/deňV cene sú zahrnuté: dataprojektor, notebook, závesné plátno, flipchart

Sauna - infra

(45 min., max. 4 osoby)

3,00€/osoba

Tri osoby: 9,00 €

Jedna a dve osoby: 6,00 €

Kopírovacie služby0,10€/strana