Cenník

Ceny ubytovania

Lôžko - osoba/nocPrístelka - osoba/noc1 osoba na izbe/noc
s DPH13,50 €10,00 €20,00 €

Sadzba dane za ubytovanie

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modra č. 6/2012 (úplné znenie k 1.1.2016), § 32 je sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie 1 €. Sadzba je bez DPH a je potrebné ju pripočítať k cene ubytovania.

Poplatok za psa

V prípade pobytu so psom je poplatok za domáce zviera vo výške 3€/noc.

Ceny ubytovania pri hromadnom ubytovaní

Určujú sa osobitným konaním dohodou.

Ceny prenájmov školiacich miestností - na vyžiadanie

Poskytované priestory
Kongresová sála (Počet miest: 150)     
Počítačová učebňa (Počet miest: 20)       
Učebňa č. 27 (Počet miest: 16)      
Učebňa č. 41 (Počet miest: 20 - 60)
Učebňa č. 51 (Počet miest: 30)
Učebňa č. 52 (Počet miest: 30)

 

Pozn.: Cena kongresovej sály zahŕňa prenájom technického vybavenia: dataprojektor, notebook, ozvučenie.