Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

Jazyková a odborná prípravu (JOP), v minulosti Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP), už od roku 1960 zabezpečuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku.  

JOP okrem toho organizuje aj ďalšie krátkodobé a dlhodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov, či iné vzdelávacie aktivity, napríklad Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry.

V každom akademickom roku študuje v JOP-e v priemere 200 študentov z celého sveta. Počas svojej existencie pripravil viac ako 11 000 študentov zo 128 krajín. Tí sa po získaní vysokoškolského diplomu uplatňujú ako kvalifikovaní odborníci vo svojich domovských krajinách.