Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

Jazyková a odborná príprava (JOP), v minulosti Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP), už od roku 1960 zabezpečuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku.  

V každom akademickom roku študuje v JOP-e v priemere 200 študentov z celého sveta. Počas svojej existencie pripravil viac ako 11 500 študentov zo 130 krajín. Tí sa po získaní vysokoškolského diplomu uplatňujú ako kvalifikovaní odborníci vo svojich domovských krajinách.

JOP okrem toho organizuje aj ďalšie krátkodobé a dlhodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov, či iné vzdelávacie aktivity, napríklad Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry, publikuje vlastné učebnice a organizuje certifikované skúšky ("Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky").