Aktuálne

Výpadok IKT systémov UK11. 10. 2022

Dňa 21. januára 2023 (sobota) bude výpadok IKT systémov našej univerzity, čo bude mať za následok niekoľkohodinový výpadok všetkých informačných systémov...

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 202122. 03. 2021

V roku 2021 nás opäť čaká online verzia kurzu slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov a krajanov. Kurz sa začína už 5. júla!

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v...08. 02. 2021

Chceš získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca? Rozvíjať získané jazykové kompetencie v...

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka07. 02. 2021

Potrebujete si overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku? 26.-27. apríla 2022 sa máte možnosť otestovať!

Erasmus + Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka...04. 09. 2020

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska v rámci programu Erasmus+ európskeho projektu pod názvom Teória verzus prax v...

Harmonogram ak.roka 2020/202104. 05. 2020

Práve sme pridali sme nový harmonogram ak.roka 2020/2021! V tomto odkaze nájdete celý prehľad akademického roka 2020/2021.

Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského08. 03. 2020

Usmernenie platí aj pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na odkaz.

Slovenčina ako cudzí jazyk02. 05. 2017

Výučba slovenského jazyka cudzincov a krajanov. Intenzívne denné a večerné kurzy, jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium. Testovanie jazykových...

Vzdelávanie v menšinovom jazyku – slovenčina v Rumunsku

Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie s krajanskými lektormi a so školským inšpektorom Jánom Gubánim z Rumunska. Hlavnou témou...