Aktuálne

Erasmus + Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka...04. 09. 2020

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska v rámci programu Erasmus+ európskeho projektu pod názvom Teória verzus prax v...

Prerušenie vzdelávania pre verejnosť27. 07. 2020

Vzdelávanie pre verejnosť je dočasne prerušené až do odvolania.  Z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19 sa vzdelávací...

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka13. 07. 2020

Potrebujete si overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku? 20.-21. októbra 2020 sa máte možnosť otestovať!

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v...14. 05. 2020

Chceš získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca? Rozvíjať získané jazykové kompetencie v...

Harmonogram ak.roka 2020/202104. 05. 2020

Práve sme pridali sme nový harmonogram ak.roka 2020/2021! V tomto odkaze nájdete celý prehľad akademického roka 2020/2021.

Usmernenie k prerušeniu výučby na CĎV UK 08. 03. 2020

Usmernenie platí aj pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Výučba na CĎV UK nebude uskutočnená až do odvolania. Prosím sledujte náš web a facebook.

Slovenčina ako cudzí jazyk02. 05. 2017

Výučba slovenského jazyka cudzincov a krajanov. Intenzívne denné a večerné kurzy, jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium. Testovanie jazykových...