Aktuálne

Vzdelávanie v menšinovom jazyku – slovenčina v Rumunsku02. 07. 2021

Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie s krajanskými lektormi a so školským inšpektorom Jánom Gubánim z Rumunska. Hlavnou témou...

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 202122. 03. 2021

V roku 2021 nás opäť čaká online verzia kurzu slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov a krajanov. Kurz sa začína už 5. júla!

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v...08. 02. 2021

Chceš získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca? Rozvíjať získané jazykové kompetencie v...

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka07. 02. 2021

Potrebujete si overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku? 15.-16. júna 2021 sa máte možnosť otestovať!

Erasmus + Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka...04. 09. 2020

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska v rámci programu Erasmus+ európskeho projektu pod názvom Teória verzus prax v...

Harmonogram ak.roka 2020/202104. 05. 2020

Práve sme pridali sme nový harmonogram ak.roka 2020/2021! V tomto odkaze nájdete celý prehľad akademického roka 2020/2021.

Usmernenie k prerušeniu výučby na CĎV UK 08. 03. 2020

Usmernenie platí aj pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Výučba na CĎV UK nebude uskutočnená až do odvolania. Prosím sledujte náš web a facebook.

Slovenčina ako cudzí jazyk02. 05. 2017

Výučba slovenského jazyka cudzincov a krajanov. Intenzívne denné a večerné kurzy, jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium. Testovanie jazykových...