Erasmus+ Metodické stretnutie 2020

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska v rámci programu Erasmus+ európskeho projektu pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov (24. – 27. august 2020, Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v Chorvátsku, lektorky Katarína Nevrlová a Katarína Chlpíková)