Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Prezentácia projektu slovake.eu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Medzinárodné stretnutia partnerov projektu Slovake3, Erasmus+ (november 2022)

Metodické školenia pre krajanov v Rumunsku, Erasmus+ apríl 2022

Vzdelávanie v menšinovom jazyku – slovenčina v Rumunsku (2021)

Pracovná porada k testovaniu jazykových kompetencií (2021)

Erasmus + Metodické stretnutie lektorov SJ zo Slovenska a Chorvátska (2020)

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 (2019)

Deň jazykov na ÚJOPe (2019)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2019)

Ukončenie ak.roka 2018-2019 (2019)

Deň študentov a Mikuláš 2018

Otvorenie nového ak.roka 2018-2019 (2018)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2018)

 
 

Mobilná učebňa (2018)

Ukončenie ak.roka 2017-2018 (2018)

Deň krojov (2018)

Exkurzia po Slovensku (2018)

Deň otvorených dverí (2018)

Naši študenti (2018)

Deň študentov (2017)

Otvorenie nového ak.roka 2017-2018 (2017)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2017)

Ukončenie ak.roka 2016-2017 (2017)

Otvorenie nového ak.roka 2016-2017 (2016)

Vianočné dielne (2016)

Otvorenie ak.roka 2016-2017 (2016)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2016)

Bilinguálna škola (2016)

Mobilná učebňa (2016)

Ukončenie ak.roka 2015-2016 (2016)

Výučba slovenčiny (2016)

Otvorenie ak.roka 2015-2016 (2015)

Konferencia JOP (2015)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2015)

Bilinguálna škola (2015)

Vianočné dielne (2015)

 

Exkurzia po Slovensku (2015)

Otvorenie ak.roka 2014-2015 (2014)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry (2014)