Kontakty

RNDr. Dana Krajčiová
vedúca metodička
tel.: +421 2 5441 0377
mobil: +421 911 100 080
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk

PhDr. Katarína Nevrlová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 233 762
e-mail: katarina.nevrlova@cdv.uniba.sk

Mgr. Marianna Hričová
referentka pre študijné záležitosti
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Chlpíková
referentka pre študijné záležitosti
kurzy slovenčiny pre Ukrajincov
tel.: +421 2 90 23 99 02
mobil: +421 911 254 591
e-mail: katarina.chlpikovacdv.uniba.sk