Deň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov

Dňa: 26. februára 2020

Program:

9.30  prezentácia  inštitúcie a ponúkaných študijných programov (Študijné oddelenie)
10.00 – 15.00  otvorené vyučovacie hodín slovenského jazyka a odborných predmetov
13.00  informácie o certifikovanej skúške zo slovenského jazyka na určenie úrovne podľa Európskeho spoločného referenčného rámca

Ponúkame možnosti:

· oboznámiť sa s fungovaním školy, s lektormi a vidieť priestory inštitúcie
· zúčastniť sa na výučbe
· oboznámiť sa s metodikou výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
· vyskúšať testovanie jazykových kompetencií pre zahraničných záujemcov na
   základe modelového testu a ústneho pohovoru
· zakúpiť učebné materiály, knihy
· zoznámiť sa so študentmi z takmer celého sveta (USA, Palestína, Afganistan,
  India, Keňa, Kamerun, Kosovo,  Albánsko, Líbya, Azerbajdžan, Uzbekistan, Južná Kórea a iné)