Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

  • Online výučba slovenčiny je ideálny spôsob ako študovať cudzie jazyky v súčasnosti bez toho, aby ste museli niekam cestovať.
  • Pripojte sa odkiaľkoľvek (krajania žijúci v Európe, či v ďalekej Argentíne, USA, Kanade a iných kútoch sveta) a učte sa z pohodlia svojho domova.
  • Potrebujete len prístup na internet, ostatné pre Vás zariadime.

 

Organizátor: Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov CĎV UK

LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY - 30. ROČNÍK

Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska           

Termín:  13. 07. – 24. 07. 2020
 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,

Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

Cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:

40 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 hodín/týždeň)

Program:

1. – 2. hodina  

   9.00 – 10.30

Prestávka:

 10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

 10.45 – 12.15


Poznámka: 
Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).


Obsah výučby 
– online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych  a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).


Cena: 350 €
 za 40 vyučovacích hodín


LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV - 30. ROČNÍK

Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska           

Termín:  13. 07. – 24. 07. 2020
 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,

Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

Cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:

40 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 hodín/týždeň)

Program:

1. – 2. hodina  

   9.00 – 10.30

Prestávka:

 10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

 10.45 – 12.15


Poznámka:
Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).


Obsah výučby
– online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych  a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).

Kurz pre krajanov je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV - MATURANTOV 14. ROČNÍK

Cieľová skupina: krajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch

Termín:  13. 07. – 24. 07. 2020
 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,

Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách


Cieľ vzdelávacieho programu:

Rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov


Časová dotácia:
40 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina (4 vyučovacie hodiny/deň, 20 hodín/týždeň).


Program:

1. – 2. hodina  

   9.00 – 10.30

Prestávka:

 10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

 10.45 – 12.15


Obsah výučby
– online jazykový a odborný seminár (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií), vrátane odborného jazyka, odborné semináre zamerané na všeobecné študijné predpoklady a počítačovú gramotnosť.

 
Nové učebné materiály online: pripravené lektormi ÚJOP CĎV UK v súlade s programovou štruktúrou.

Kurz pre krajanov-maturantov je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

Kontakt

Študijné oddelenie:

Tereza Heinová
tel.: +421 2 54 41 03 68 
mobil: +421 911 254 591
e-mail: tereza.heinova@cdv.uniba.sk


Mgr. Marianna Hričová
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk