Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

  • Online výučba slovenčiny je ideálny spôsob ako študovať cudzie jazyky v súčasnosti bez toho, aby ste museli niekam cestovať.
  • Pripojte sa odkiaľkoľvek (krajania žijúci v Európe, či v ďalekej Argentíne, USA, Kanade a iných kútoch sveta) a učte sa z pohodlia svojho domova.
  • Potrebujete len prístup na internet, ostatné pre Vás zariadime.

 

Organizátor: Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov CĎV UK

 

LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE ODÍDENCOV Z UKRAJINY

Tento rok v rámci Letnej univerzity výnimočne ponúkame bezplatný kurz pre odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem o certifikovanú skúšku zo slovenského jazyka v zvýhodnenej cene 80 €.

Kurzy budú prebiehať ONLINE v riadnom čase kurzov Letnej univerzity (harmonogram pozri nižšie).

Podmienkou registrácie na bezplatný kurz je prihlásenie sa na certifikovanú skúšku jazykových kompetencií:

https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka-mimoriadne-terminy-pre-odidencov-z-ukrajiny/

Prihlasovať sa na Letnú univerzitu môžete tu:

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-32-rocnik

Deadline prihlasovania: 7. júl 2022

 

LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY - 31. ROČNÍK

Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska           


Termín:  
11.07.2022 - 22.07.2022
Termín prihlášok: 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok


Forma programu:
 dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

 

Cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:

48 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + 4 vyučovacie hodiny/týždeň spoločné online doplnkové aktivity – jazykové súťaže, spev, hravé popoludnia)


Program:

1. – 2. hodina  

  9.00 – 10.30

Prestávka:

10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

10.45 – 12.15

5. hodina12.25 – 13.10


Poznámka: 
Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).


Obsah výučby 
– online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych  a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).


Cena: 370 €
 za 48 vyučovacích hodín


LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV - 31. ROČNÍK

Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska           


Termín:  
11.07.2022 - 22.07.2022
Termín prihlášok: 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,


Počet miest: 50

Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

Cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:

48 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + 4 vyučovacie hodiny/týždeň spoločné online doplnkové aktivity – jazykové súťaže, spev, hravé popoludnia)


Program:

1. – 2. hodina  

  9.00 – 10.30

Prestávka:

10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

10.45 – 12.15

5. hodina 12.25 – 13.10


Poznámka:
Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).


Obsah výučby
– online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych  a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).

Kurz pre krajanov je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

LETNÁ UNIVERZITA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV - MATURANTOV 15. ROČNÍK

Cieľová skupina: krajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch


Termín: 
11.07.2022 - 22.07.2022
Termín prihlášok: 


Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,


Počet miest: 30


Forma programu:
 dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách


Cieľ vzdelávacieho programu:

Rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov


Časová dotácia:
 

48 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + 4 vyučovacie hodiny/týždeň spoločné online doplnkové aktivity – jazykové súťaže, spev, hravé popoludnia)


Program:

1. – 2. hodina  

  9.00 – 10.30

Prestávka:

10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

10.45 – 12.15

5. hodina12.25 – 13.10


Obsah výučby
– online jazykový a odborný seminár (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií), vrátane odborného jazyka, odborné semináre zamerané na všeobecné študijné predpoklady a počítačovú gramotnosť.

 
Nové učebné materiály online: pripravené lektormi ÚJOP CĎV UK v súlade s programovou štruktúrou.

Kurz pre krajanov-maturantov je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

Kontakt

Študijné oddelenie ÚJOP:

Telefón 1: +421 (0)2 90 23 9902
Telefón 2: +421 (0)2 90 23 9368
e-mail:
 ujopcdv.uniba.sk