5-jazyčný slovník

O knihe

Názov knihy: SLOVNÍK slovensko - anglicko - francúzsko - španielsko - arabský  

Autori: PhDr. E. Králiková, PhDr. E. Žitná, PhDr. R. Balážiková, Mgr. M. Gúčik, Mgr. M. Gáfriková, Mgr. V. Barková  

Cena: 8,80 €  + poštovné a balné
Cena je uvedená s 10% DPH.  

Vydavateľstvo: ÚJOP UK Bratislava, OLYMPIA spol s.r.o., Košice, 1994 ISBN 80-223-0836-6  

Jazyk: slovenský, anglický, španielsky, francúzsky, arabský

Informácie

Slovník slovensko-anglicko-španielsko-francúzsko-arabský bol vypracovaný na základe slovnej zásoby učebnice Slovenčina pre cudzincov (SPN Bratislava 1992, autori T. Dratva, V. Buznová) a je určený používateľom tejto učebnice.

Je určný záujemcom o slovenčinu, ktorí so slovenčinou práve začínajú.