Slovník základných fyzikálnych pojmov - 5-jazyčný

O knihe

Názov: Slovník základných fyzikálnych pojmov
Dictionary - basic physical terms  

Autori: RNDr. Ladislav Hebort, CSc., Mgr. Július Molnár, Mgr. Milan Gúčik
odborní lektori: RNDr. Adnan Lahham, Mgr. Mohamad Charfaoui, Ing. Khachroum Mohamed Salah, Mgr. Anna Perďochová  

Cena: 6,60 €  + poštovné a balné Cena je uvedená s 10% DPH.  

Vydavateľstvo: Didaktis s.r.o., prvé vydanie 1993  

Jazyk: slovenský, anglický, francúzsky, španielsky, arabský

Informácie

Slovník obsahuje základné fyzikálne pojmy používané na strednej i vysokej škole. Sú v ňom výrazy z prírodovedných a technických odborov, ktoré sa viažu na výklad základných fyzikálnych pojmov. Prínosom slovníka je spracovanie základnej fyzikálnej terminológie v arabskom jazyku.