LOGIKA ako súčasť prijímacích skúšok na vysoké školy

O knihe

Názov: LOGIKA ako súčasť prijímacích skúšok na vysoké školy 

Autori: RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Recenzenti: Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., RNDr. Klára Kosárová

Cena: 15,40 €  + poštovné a balné. Cena je uvedená s 10% DPH

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2017, ISBN  978-80-223-4306-0

Jazyk: slovenský 

Informácie

Publikácia Logika ako súčasť prijímacích pohovorov na vysoké školy je komplexná učebnica základov logiky ako vedného odboru (viď Obsah). Prioritne je určená ako materiál na prípravu na prijímacie testy na vysoké školy. V rámci tohto učebného materiálu je možné študovať aj samostatne vybrané časti. Ide najmä o výrokovú logiku, tvorbu úsudkov, logickú argumentáciu.

Prvé tri kapitoly tejto učebnice sú venované práve výrokovej logike. V takejto forme môže učivo byť obsahom prijímacích pohovorov na právnickej či filozofickej fakulte. Uvedené školy počítajú s výrokovou logikou na tu predloženej úrovni vedomostí a neskôr v štúdiu na nej aj stavajú. Výroková logika je základným stavebným prvkom všetkých ďalších častí logiky i tejto učebnice. Úlohy, ktoré sú obsiahnuté v časti 3.2, 3.3 a v kapitolách 4 až 7, sú podobné úlohám v testoch všeobecných študijných predpokladov, tzv. SCIO testov. Teda každý študent, ktorý má absolvovať takýto test, tu nájde množstvo tréningových možností. Úlohy sú postupne vysvetľované a študent má možnosť zlepšiť svoje schopnosti riešiť podobné úlohy v testovaniach.

Ukážky z knihy