Hovorme spolu po slovensky! - B1

O knihe

Názov: Hovorme spolu po slovensky!; úroveň B1 

Autori: Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátiilová

Cena: 27,50 €  + poštovné a balné. Cena je uvedená s 10% DPH

Vydavateľstvo:
Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2016, ISBN 978-80-223-3927-8

Jazyk: slovenský 

Informácie

Študijný materiál  Hovorme spolu po slovensky! - B1 pozostáva z:

  • učebnica a cvičebnica + CD

Študijný materiál  je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni B1. 

Učebnica a cvičebnica Hovorme spolu po slovensky! – B1 sú určené pre mierne pokročilých záujemcov o slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Tento učebný materiál je vhodný pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich, teda pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenskom jazyku na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Učebnica a cvičebnica sú koncipované tak, aby boli vhodné pre všetky typy kurzov – krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorandské štúdium a tiež pre krajanov a ďalších záujemcov, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk na danej úrovni z rôznych dôvodov – pracujú alebo žijú na Slovensku alebo budú potrebovať jazykovú skúšku zo slovenského jazyka.

Predkladaný materiál tvorí učebnica s nahrávkami na CD a cvičebnica. Učebnica s cvičebnicou obsahujú 6 lekcií. Cvičebnica je určená najmä na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Odporúčaným doplňujúcim materiálom je Gramatika B1 + B2, ktorý  je neoddeliteľnou súčasťou diela.

Audio ukážka

Ukážky z knihy