Slovenčina ako cudzí jazyk - A

O knihe

Názov: Hovorme spolu po slovensky "A" Slovenčina ako cudzí jazyk

Autori: Angela Zebegneyová, Anna Puzderová, Beáta Baková

Cena: 15,40 €  (pôvodná cena: 38,60 €) + poštovné a balné 

Cena je uvedená s 10% DPH.  

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov CĎV, 1. vyd. 2007, ISBN 978-80-223-2394-9 / 2. vyd. 2010, ISBN 978-80-223-2945-3  

Jazyk: slovenský

Informácie

Súbor Hovorme spolu po slovensky "A" pozostáva z:

  • učebnica + 2 audio CD
  • cvičebnica + 1 audio CD

Učebnica a Cvičebnica Hovorme spolu po slovensky tvoria prvú časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu A1, A2.

Je určená pre záujemcov o štúdium slovenčiny v jazykových kurzoch, ako aj zahraničným poslucháčom v prvom semestri ich jednoročnej jazykovej a odbornej prípravy.

Cieľom učebnice je:

  1. poskytnúť  používateľom príťažlivý motivačný materiál a základný inventár jazykových prostriedkov potrebných na komunikáciu v bežných životných situáciách
  2. sledovať komunikatívny princíp pri výbere a spracovaní gramatického učiva
  3. sprostredkovať študentom pozitívne emócie z dosiahnutých úspechov pri štúdiu cudzieho jazyka