Slovenčina ako cudzí jazyk - B2 (dopredaj)

O knihe

Názov: Hovorme spolu po slovensky "B2" Slovenčina ako cudzí jazyk

Autori: Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátilová  

Cena: akcia 12,10 €  (pôvodná cena: 21,20 €)  + poštovné a balné 

Cena je uvedená s 10% DPH.  

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov CĎV, 2008, ISBN 978-80-223-2487-8  

Jazyk: slovenský

Informácie

Dopredajový súbor Hovorme spolu po slovensky "B2" pozostáva z :

  • učebnica 2. časť (+ 1 audio CD)
  • cvičebnica 2. časť (s kľúčom k cvičeniam)

Učebnica a cvičebnica je vhodná pre všetky typy kurzov - krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorandské štúdium, ale aj pre tých, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk z rôznych osobných alebo iných dôvodov.

Výber tém, textov a cvičení je motivujúcim prvkom z hľadiska výučby a podnecuje efektívne osvojovanie si slovnej zásoby, precvičovanie a utvrdzovanie si gramatických javov a predovšetkým chuť komunikovať v slovenčine.

Pozitíva učebnice:

  1. komunikatívnosť a systematické členenie (gramatická časť sa strieda s čítaním, hovorením, počúvaním a písaním)
  2. texty v učebnici majú za cieľ nielen zaujať, ale sú vyberané z hľadiska vhodnosti, účelnosti, primeranosti a aktuálnosti
  3. veľké množstvo frazeologizmov
  4. dialógy sú živé a odrážajú reálny život a tým približujú cudzincovi slovenské reálie, históriu, kultúru a zvyky