Tri, dva, jeden - slovenčina - A1

O knihe

Názov: Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1

Autori: Martina Uličná, Iveta Andorová, Klaudia Báčkaiová, Adela Gabríková

Cena: 25,30 € + poštovné a balné. Cena je uvedená s 10% DPH 

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2015, ISBN 978-80-223-3869-1

Jazyk: slovenský 

Informácie

Študijný materiál  Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 pozostáva z:

  • učebnica a cvičebnica v jednom + CD

Študijný materiál  je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A1, A2.1. Cieľom študijného materiálu je:

  • poskytnúť používateľom názorný motivačný materiál na získanie základných jazykových zručností v slovenskom jazyku
  • aktívne rozvíjať jednotlivé jazykové kompetencie a precvičiť si nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách
  • precvičovať najfrekventovanejšie frázy a nosné gramatické javy s prihliadnutím na najtypickejšie chyby a problémy cudzincov

Audio ukážka

Ukážky z knihy