Tri, dva, jeden - slovenčina - A2

O knihe

Názov: Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2

Autori: Iveta Andorová, Martina Uličná, Vladimíra Bashir Géčová, Adela Gabríková

Cena: 35 € + poštovné a balné. Cena je uvedená s 10% DPH 

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2017, ISBN 978-80-223-4356-5

Jazyk: slovenský

Informácie

Študijný materiál  Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2 pozostáva z:

  • učebnica a cvičebnica v jednom + CD

Študijný materiál  je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A2. Učebnica nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu Tri, dva, jeden A1. Prednosti študijného materiálu sú:

  • rovnomerne rozvíja jednotlivé jazykové kompetencie a precvičuje nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách
  • poskytuje názorný motivačný materiál na získanie jazykových zručností v slovenskom jazyku
  • učivo je vysvetlené jasným a jednoduchým spôsobom, gramatické pravidlá a novú lexiku dopĺňa široká škála cvičení a aktivít
  • obsahuje dostatok slovenských reálií k jednotlivým témam


Audio ukážka

Ukážky z knihy