Prihláška na Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry
V prípade, že záujemca má menej ako 18 rokov, môže sa zúčastniť na Letnej univerzite len v sprievode zákonného zástupcu.