Rýchlokurz slovenského jazyka pre polyglotov

Termín realizácie26.05. - 29.05.2019
Uzávierka prihlášokdo 22.05.2019
Rozsah vzdelávania21 vyučovacích hodín/ 1VH = 45 minút
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Cieľová skupinaIntenzívny krátkodobý kurz pre účastníkov medzinárodného stretnutia Polyglot Gathering 2019 v Bratislave v slovenskom jazyku.
Cieľ vzdelávacej aktivityKurz je špeciálne koncipovaný tak, aby sa účastníci čo najrýchlejšie zdokonalili v slovenčine na úrovniach A2 a B1. Študijné materiály budú dostupné v elektronickej forme prihláseným klientom.
Program vzdelávacej aktivity

Nedeľa: 5 vyučovacích hodín

Registrácia
10.00 – 10.45 výučba – rozdeľovacia hodina, vstupné interview
11.00 – 12.30 výučba – gramatický systém
13.30 – 15.00 výučba

Pondelok: 6 vyučovacích hodín

9.00 – 10.30 výučba
10.50 – 12.20 výučba
13.20 – 14.50 konverzácie, workshopy

Utorok: 6 vyučovacích hodín

9.00 – 10.30 výučba
10.50 – 12.20 výučba
13.20 – 14.50 konverzačná a poznávacia vychádzka po Bratislave

Streda: 4 vyučovacích hodín

9.00 – 10.30 výučba
10.50 – 12.20 spoločný záverečný program 

Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti na vzdelávaní.
Cena160€