Rýchlokurz slovenského jazyka pre začiatočníkov

Termín realizácie

Akademický rok 2023/2024

17. 4. 2023 - 23. 6. 2023

Termín podávania prihlášokod 3. 3. 2023 do 4. 4. 2023
Rozsah vzdelávania

10 týždňov

4 vyučovacie hodiny za týždeň

spolu 40 vyučovacích hodín

pondelok a streda

od 17:00 do 18:30 

Forma výučbyprezenčne (preferovaná forma) / online (podľa záujmu)
Miesto konania

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Cieľová skupina

absolútni začiatočníci bez znalosti slovenského jazyka

začiatočníci, ktorí si chcú zopakovať základy slovenského jazyka

Cieľ vzdelávacej aktivityKurz je špeciálne koncipovaný tak, aby sa účastníci čo najrýchlejšie naučili základy slovenského jazyka a dokázali komunikovať na jazykovej úrovni A1.
Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti na vzdelávaní s uvedením počtu absolvovaných hodín.
Cena240 €