Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

Programy s vízovou povinnosťou

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku


ak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

ak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022
Programy bez vízovej povinnosti
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovak.rok 2021/2022:
ZS: 01.09.2021 - 31.01.2022
LS: 01.02.2022 - 30.06.2022
Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2021/2022:
ZS: 06.09.2021 – 31.01.2022
LS:  07.02.2022 – 30.06.2022
ONLINE Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2021/2022:
ZS: 06.09.2021 – 31.01.2022
LS:  07.02.2022 – 30.06.2022
Kurz slovenského jazyka pre diplomatovak.rok 2018/2019:
ZS: 10.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019

Jazyková príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

ak.rok 2019/2020:
LS: 01.04.2020 - 28.06.2020
ZS: 21.09.2020 - 18.12.2020

Individuálne kurzy slovenského jazyka

po dohode

VIRTUÁLNA Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

31.05.2021 - 04.06.2021

ONLINE Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry  (LU)

05.07.2021 - 16.07.2021
05.07.2021 - 16.07.2021
05.07.2021 - 16.07.2021
05.07.2021 - 16.07.2021 
Testovanie jazykových kompetencií1. termín: 25.-26. 01. 2022 - ONLINE
2. termín: 12.-13. 04. 2022
3. termín: 14.-15. 06. 2022
Konzultácia - posúdenie jazykovej úrovnepo dohode

Podmienky prijatia

Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú Prihlášku najneskôr do termínu podania prihlášok na jednotlivé typy štúdia. Prihláška s chýbajúcimi údajmi nebude posudzovaná.

V prípade žiadosti o prijatie na Jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku, Jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku a na Intenzívnu jazykovú prípravu na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov musia byť k prihláške pripojené:

  • oskenovaný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • oskenovaná identifikačná stránka pasu, ktorého minimálna platnosť je do 31.8. nasledujúceho roka (pre akademický rok 2019/2020 to znamená do 31.8.2020)
  • životopis
  • oskenované podpísané zmluvné podmienky
  • dotazník

Po splnení podmienok prijatia dostane uchádzač o štúdium Akceptačný list s platobnými inštrukciami formou emailu do 5 pracovných dní.

V prípade ak po vyplnení a zaslaní prihlášky nedostanete potvrdzujúci email, kontaktujte študijné oddelenie na emailovej adrese ujopcdv.uniba.sk

Po úhrade ceny programu a zaslaní potvrdenia o zaplatení, je uchádzačovi vystavený dokument "Rozhodnutie o prijatí na štúdium"  a "Potvrdenie o zaplatení" najneskôr do 10 pracovných dní, ktorý sa posiela len poštou na adresu trvalého pobytu uchádzača. 

 

V prípade žiadosti o prijatie na Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5/10 mesiacov, Večerný kurz slovenského jazyka a na Kurz slovenského jazyka pre diplomatov musia byť k prihláške pripojené:

  • oskenovaná identifikačná stránka pasu/ oskenovaný iný doklad totožnosti
  • zmluvné podmienky
  • dotazník

Po splnení podmienok prijatia dostane uchádzač o štúdium Intenzívneho kurzu  Akceptačný list s platobnými inštrukciami formou emailu do 5 pracovných dní. V prípade Večerného kurzu a Kurzu pre diplomatov, bude uchádzačovi zaslaný email s bližšími informáciami a platobnými inštrukciami. 

 V prípade ak po vyplnení a zaslaní prihlášky nedostanete potvrdzujúci email, kontaktujte študijné oddelenie na emailovej adrese ujopcdv.uniba.sk