Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

Programy s vízovou povinnosťou

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku


ak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

ak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022
Programy bez vízovej povinnosti
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2021/2022:
01.09.2021 - 30.06.2022
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovak.rok 2021/2022:
ZS: 01.09.2021 - 31.01.2022
LS: 01.02.2022 - 30.06.2022
Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2021/2022:
ZS: 06.09.2021 – 31.01.2022
LS:  07.02.2022 – 30.06.2022
ONLINE Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2021/2022:
ZS: 06.09.2021 – 31.01.2022
LS:  07.02.2022 – 30.06.2022
Kurz slovenského jazyka pre diplomatovak.rok 2018/2019:
ZS: 10.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019

Jazyková príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

ak.rok 2019/2020:
LS: 01.04.2020 - 28.06.2020
ZS: 21.09.2020 - 18.12.2020

Individuálne kurzy slovenského jazyka

po dohode

VIRTUÁLNA Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

30.05.2022 - 03.06.2022

ONLINE Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry  (LU)

11.07.2022 - 22.07.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
11.07.2022 - 22.07.2022
Testovanie jazykových kompetencií18.-19.10.2022
06.-07.12.2022
Konzultácia - posúdenie jazykovej úrovnepo dohode