Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

PROGRAMY S VÍZOVOU POVINNOSŤOU


Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku

Registrácia prebieha.

ak.rok 2023/2024:
1. 9. 2023 – 30. 6. 2024


Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

Registrácia prebieha.

ak.rok 2023/2024:
1. 9. 2023 – 30. 6. 2024
PROGRAMY BEZ VÍZOVEJ POVINNOSTI
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2022/2023:
07.09.2022 - 30.06.2023
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovak.rok 2022/2023:
ZS: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023
LS: 6. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2022/2023:
ZS: 19. 09. 2022 – 31. 01. 2023
LS:  13. 02. 2023 – 30. 06. 2023 
ONLINE Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2022/2023:
ZS: 19. 9. 2022 – 31. 1. 2023
LS:  6. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Jazyková príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

ak.rok 2023/2024:
LS: 08.04.2024 - 28.06.2024
ZS: 2.10.2023 - 21.12.2023

Individuálne kurzy slovenského jazyka

po dohode

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov 2023 - nové!!!

18.06.2023 - 22.06.2023

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2023 (LU - 3 kurzy):

10.07.2023 - 28.07.2023
10.07.2023 - 28.07.2023
10.07.2023 - 28.07.2023
Testovanie jazykových kompetencií


12.-13.06.2023

19.-20.09.2023

12.-13.12.2023