Individuálne kurzy slovenského jazyka

Obsah, rozsah, intenzita, cena: podľa dohody s klientom.
Miesto konania: ÚJOP CĎV, Žižkova 10, Bratislava, príp. podľa dohody.