Kurz slovenského jazyka a kultúry

PREDBEŽNÉ INFORMÁCIE 

Cieľová skupina

záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska;

cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí si potrebujú zdokonaliť jazykové zručnosti alebo ktorí sa potrebujú naučiť jazyk na príslušnej úrovni

Termín
10. - 28. júl 2023
Trvanie3 týždne, 15 pracovných dní, pondelok - piatok
Forma programu

prezenčne - Bratislava, Žižkova 10

Cieľ vdelávacieho programuZískať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom prezenčnej formy vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou zážitkového vzdelávania
Časová dotácia

75 vyučovacích hodín

1 vyučovacia hodina = 45 minút

5 vyučovacích hodín/deň, 25 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + doplnkové aktivity (jazykové súťaže, workshopy, exkurzie)

Harmonogram

1. - 2. hodina    9.00 - 10.30
Prestávka        10.30 - 10.45
3. - 4. hodin    10.45 - 12.15
5. hodina        12.25 - 13.10

Obedová prestávka

Popoludňajšie aktivity

PoznámkaVyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2)
Obsah výučby

Obsah závisí od jazykovej úrovne (A1 - C)

Prijímanie prihlášokBudeme aktualizovať
Študijné materiláy

Učebnice a cvičebnice ÚJOP CĎV UK:

321 Slovenčina (A1, A2)

Hovorme spolu po slovensky (B1, B2)

Materiály ÚJOP CĎV UK (C)

Cena

1300 € (75 VH + ubytovanie)

800 € (75 VH bez ubytovania)

 

Online prihláška bude dostupná v 2. polovici apríla 2023.