Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

PREDBEŽNÉ INFORMÁCIE:

 

Cieľová skupinakrajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch
Termín
10. - 28. júl 2023
Trvanie3 týždne, 15 pracovných dní, pondelok - piatok
Forma programuprezenčne - Bratislava, Žižkova 10
Cieľ vzdelávacieho programuRozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov
Časová dotácia

75 vyučovacích hodín

1 vyučovacia hodina = 45 minút

5 vyučovacích hodín/deň, 25 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + doplnkové aktivity (jazykové súťaže, spev, workshopy, exkurzie)

Program

1. - 2. hodina    9.00 - 10.30
Prestávka        10.30 - 10.45
3. - 4. hodin    10.45 - 12.15
5. hodina        12.25 - 13.10,

Obedová prestávka

Popoludňajšie aktivity

Obsah výučbyjazykové semináre (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií),vrátane odborného jazyka, odborné semináre zamerané na všeobecné študijné predpoklady a počítačovú gramotnosť
Učebné materiály 

Učebnice a cvičebnice ÚJOP CĎV UK:

321 Slovenčina (A1, A2)

Hovorme spolu po slovensky B1, B2

Materiály ÚJOP CĎV UK (C)

Prijímanie prihlášokBudeme aktualizovať
CenaKurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

Online prihláška ešte nie je dostupná.

Pokyny k prihlasovaniu na LU 2022 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium (bezplatný online kurz) si na stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho.

Prihláška na štipendijný program bude zverejnená na webovej stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  od 16. mája 2022.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

  • zaslanie vyplnenej prihlášky
  • zaslanie motivačného listu
  • potvrdenie príslušného krajanského spolku
  • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu Študijného oddelenia ÚJOP CĎV RUK: ujopcdv.uniba.sk spolu s potvrdením príslušného krajanského spolku Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná (scany).

Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV RUK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2022 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov až po termíne uzávierky prihlášok (po 26. 6. 2022).

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.