Kurz slovenského jazyka pre diplomatov

Termín realizácie

Zimný semester: 10.09.2018 – 01.02.2019
Letný semester:  04.02.2019 – 28.06.2019

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

V prípade individuálnej výučby - dohodou.
Program vzdelávacej aktivityVečerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov na všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny  ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku - počúvať, čítať, hovoriť a písať v slovenskom jazyku. Tvorivo aplikovať získané kompetencie pri komunikácii v slovenskom jazyku podľa špecifických potrieb klienta (diplomacia, medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod a pod.).

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod.  
Spolu: 72 hodín.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:

 • úplní začiatočníci  A1
 • začiatočníci   A2
 • mierne pokročilí  B1
 • stredne pokročilí  B2
 • pokročilí  C

Obsahová náplň pre študijné skupiny A1, A2:

 • výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka s komunikatívno-poznávacím zameraním;
 • komunikácia v najbežnejších diplomatických situáciách;
 • oboznámenie sa s témami z aktuálneho spoločensko-politického diania;
 • oboznámenie sa s najpodstatnejšími informáciami z histórie, kultúry, diplomacie, medzinárodných vzťahov a reáliami Slovenska.  

Obsahová náplň pre študijné skupiny B1, B2:

 • výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka pre mierne pokročilých;
 • komunikácia na spoločenských podujatiach, diskusie na témy z aktuálneho spoločensko-politického diania;
 • aproximácia kultúr, štátne symboly, vlajková etiketa, protokol pri návšteve ústavných činiteľov.
Organizačná forma vzdelávaniaPrezenčná forma výučby v malých skupinách, maximálne 10 študentov v jednej skupine alebo individuálnou formou (dohodou).
Cieľová skupinaKurzy sú určené pre pracovníkov v oblasti diplomatických služieb a medzinárodných vzťahov.
Doklad o absolvovaníPo absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

Zimný semester: do 06.09.
Letný semester: do 31.01.

Len pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ.

Cena

380 € (cena nezahŕňa učebnice,  cca. 12-32 €).

Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu!
V prípade záujmu o individuálnu výučbu je cena stanovená podľa dohody.