ONLINE Jazyková a odborná príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

Termín realizácie3 mesiace
letný semester:  01.04.2020 - 28.06.2020
zimný semester:  21.09.2020 - 18.12.2020
Organizačná forma vzdelávaniadištančná forma vzdelávania v malých skupinách
Program vzdelávacej aktivityPrípravný program je určený pre zahraničných pracovníkov, ktorí chcú pracovať v zdravotníckych zariadeniach v odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a iné.

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci vzdelávacieho programu zdokonalili v slovenčine a pripravili sa na úspešné zvládnutie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivityZískať a prehĺbiť si jazykové kompetencie vo všeobecnej a odbornej slovenčine a pripraviť sa na vykonanie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
Štruktúra výučby3 týždne 
• intenzívny kurz všeobecnej slovenčiny v rozsahu 25 vyuč. hodín/týžden

10 týždňov 
• intenzívna jazyková a odborná príprava slovenský jazyk 18 hodín/týždeň 
• odborná terminológia zameraná na biológiu človeka 7 hodín/týždeň
  
Rozsah výučby: 325 hod.
Záverečné testovanieZáverečné testovanie prebieha v písomnej a ústnej forme.  
Cieľová skupinaZahraniční pracovníci a cudzinci pripravujúci sa na výkon povolania v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.
Doklad o absolvovaníPo úspešnom absolvovaní štúdia študent získa Potvrdenie o absolvovaní programu jazykovej prípravy. Po úspešnom vykonaní testovania jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky získa certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.

https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/
Uzávierka prihlášokTermín na podanie prihlášky pre uchádzačov na
letný semester: do 20.03.2020
Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov na
zimný semester: do 01.09.2020
(Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.)
Cena2 200 € (vrátane poplatku za certifikovanú skúšku),
registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný).