Večerný kurz slovenského jazyka

Termín realizácie

ak.rok 2021/2022:
Zimný semester: 06.09.2021 – 31.01.2022
Letný semester:  07.02.2022 – 30.06.2022

Organizačná forma vzdelávaniaPrezenčná forma výučby v malých skupinách. Maximálne 10 študentov v jednej skupine.
Program vzdelávacej aktivityVečerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod. (GMT +1)
Spolu: 72 hodín.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:

  • úplní začiatočníci  A1
  • začiatočníci  A2
  • mierne pokročilí  B1
  • stredne pokročilí  B2
  • pokročilí  C
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na dennej výučbe, t.j. pracujúcim, prípadne inak zaneprázdneným a ktorí:

  • pracujú a žijú na Slovensku;
  • majú slovenských kolegov alebo zamestnancov; 
  • chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;
  • potrebujú sa dorozumieť v bežných denných situáciách;
  • chcú rozumieť správam v médiách (TV, rádio, tlač).
Doklad o absolvovaníPo absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

Zimný semester: Prihlášky sa prijímajú od 01.07.2021 do 23.08.2021
Letný semester: Prihlášky sa prijímajú od 11.01.2022 do 03.02.2022

Cena

380 € (cena nezahŕňa učebnice,  cca. 12-32 €)
Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu!