Večerný kurz slovenského jazyka

Termín realizácie

Akademický rok 2023/2024

Zimný semester: 18. 09. 2023 – 31. 01. 2024
Letný semester:  12. 02. 2024 – 30. 06. 2024

Organizačná forma vzdelávania

Prezenčná forma výučby (Žižkova 10, Bratislava). 

Program vzdelávacej aktivity

Večerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

Cieľ vzdelávacej aktivityZískať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C).

Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách.

Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote. 

Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu v čase: 18:00 – 19:30 hod. (GMT +1)

4 vyučovacie hodiny týždenne
72 hodín za semester

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz online vstupný test, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:

  • úplní začiatočníci  A1
  • začiatočníci  A2
  • mierne pokročilí  B1
  • stredne pokročilí  B2
  • pokročilí C
Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o znalosti slovenského jazyka, ktorí potrebujú slovenský jazyk pre svoje bežné aktivity, prácu a iné. 

Uchádzači s platnými vízami alebo s platným prechodným pobytom na území SR, občania Európskej únie, krajania, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl). 

Doklad o absolvovaní

Po absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu s uvedením počtu absolvovaných hodín. 

Termín podania prihlášok

Registrácia na štúdium prebieha v tomto období, keď bude v dolnej časti na tejto stránke zverejnená online prihláška:

Zimný semester: od 01. 07. 2023 do 08. 09. 2023

Letný semester: od 01. 12. 2023 do 02. 02. 2024

Cena

Celková cena 470 € / semester

V cene kurzu nie je zahrnutý poplatok za učebnice.

Študenti, ktorí v kurze pokračujú zo zimného semestra, majú zľavu na kurz v letnom semestri 10 %.

Platobné informácie dostanú záujemcovia o kurz po termíne uzávierky prihlášok.