Zmluvné podmienky JOP CĎV UK

Zmluvné podmienky pre:

  • 5 mesačný intenzívny kurz slovenského jazyka
  • 10 mesačný intenzívny kurz slovenského jazyka
  • večerný kurz slovenského jazyka
  • kurz slovenského jazyka pre diplomatov

Zmluvné podmienky pre:

  • jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku
  • intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku 1., 2. a 3. stupňa