Zmluvné podmienky JOP CĎV UK

Zmluvné podmienky pre:

  • Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku
  • Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

Zmluvné podmienky pre:

  • 5 mesačný intenzívny kurz slovenského jazyka
  • 10 mesačný intenzívny kurz slovenského jazyka
  • večerný kurz slovenského jazyka
  • kurz slovenského jazyka pre diplomatov