AKTUÁLNE

Relácia pre seniorov KLUB3 31. 08. 2020

Vedúca metodička UTV, Mgr. Dana Havranová spolu s našou študentkou UTV boli pozvané do televízie RTVS3. V novej televíznej relácii pre seniorov Klub3 s Katkou...

Oznam pre budúcich študentov UTV27. 08. 2020

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie je Imatrikulácia študentov prvého všeobecného ročníka ZRUŠENÁ.

SM Systém - náhrady za cvičenie26. 08. 2020

Cvičenie SM systém – náhrady za cvičenia SM systému budú v stredu 2. 9. 2020 v pôvodných časoch, v učebni číslo 29 na prvom poschodí...

Oznam pre poslucháčov UTV26. 08. 2020

Zmeny v rozvrhu a organizácii výučby budeme upravovať podľa aktuálnej situácie a podľa odporučení hlavného hygienika SR. Sledujte naše aktuálne...

Pokyny k štúdiu na akademický rok 2020/202107. 08. 2020

Prvý všeobecný ročník –Slávnostné otvorenie akademického roka 9.10. 2020 o 8.30 h Aula farmaceutickej fakulty (zápis, evidencia študentov)Študijné odbory...

Oznam pre poslucháčov UTV03. 07. 2020

Milí poslucháči, núdzový stav sa skončil, ale mimoriadna situácia pretrváva a preto Vás prosíme o trpezlivosť. Náhradné lekcie za vymeškané...

Zmena úradných hodín17. 06. 2020

POZOR! Počas mesiacov jún - august bude na študijnom oddelení zmena úradných hodín.

Oznam pre študentov UTV03. 06. 2020

Termín zapisovania do 1. všeobecného ročníka na akademický rok 2020/2021 je z kapacitných dôvodov ukončený.

Súťaž EIT Food 21. 05. 2020

Pomocou tejto súťaže sa máte možnosť podieľať na projekte "Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu"- viac info nájdete v odkaze.

Oznam pre študentov UTV21. 05. 2020

Prijímanie nových študentov – prihlasovanie do prvého všeobecného ročníka je pozastavené.  Prednášky, exkurzie, zdravotné cvičenia, ktoré neboli...