Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÁ BRATISLAVSKÁ UNIVERZITA SENIOROV

XIV. ROČNÍK LETNEJ BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY SENIOROV 

Kedy: 5. augusta až 8. augusta 2024

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie:

ONLINE v čase od 15. júla do 2. augusta 

TELEFONICKY v čase od 29. júla do 2. augusta , od 9:00 - 14:00 hod. na čísle: 9010 9185 (s predvoľbou 02/9010 9185 pri volaní z mobilného telefónu)

Prihláška

 Online formulár: https://forms.office.com/e/h5krfiUM2P

QR kód:

 

Program prednášok:

 

5. 8. 2024 o 10:00 hod.

Výnimočná zábava, festivity a aktívne trávený čas na pôde ranonovovekej Bratislavy

Bratislava sa v ranom novoveku začala pretvárať zo stredovekého pohraničného mesta na nové hlavné mesto Uhorska. Aj vďaka tomu sa stáva dejiskom podujatí a aktivít (hry, zábavné a súťažné podujatia), ktoré sa z dnešného uhla pohľadu môžu považovať za predchodcov niektorých moderných športových aktivít.

Prednášajúci: PhDr. Michal Bada, PhD.

 

6. 8. 2024 o 10:00 hod.

Ľudský hlas – najdokonalejší hudobný nástroj

Interaktívna prednáška s hudobným prednesom – klavír Ľudský hlas je fascinujúcim fenoménom, ktorý odpradávna inšpiroval umelcov, vedcov aj bežných ľudí. Príďte na prednášku, ktorá odhalí tajomstvá ľudského hlasu ako najúžasnejšieho hudobného nástroja vôbec. Pripravte sa na exkurziu, ktorá vám otvorí nový rozmer počúvania a porozumenia tejto zvukovej stopy ľudskej identity.

Prednášajúca: doc. Mgr. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

 

7. 8. 2024 o 10:00 hod.

Olympizmus a jeho posolstvo

Inšpirujúc sa antickým dedičstvom, môže olympizmus poskytnúť modernému svetu oveľa viac ako len najviditeľnejší sviatok športu – olympijské hry. Ľudská spoločnosť 21. storočia má oveľa väčšiu potrebu nielen pohybu, ale aj iných skutočností, ktoré olympizmus zahŕňa.

Prednášajúci: Mgr. František Seman, PhD.

 

8. 8. 2024 o 10:00 hod.

Zdravie seniorov a pohybová aktivita

V prednáške sa môžu záujemcovia tešiť na prezentované možnosti skvalitnenia stravovacích návykov a alternatívy zvýšenia pohybovej aktivity v rámci zdravého životného štýlu seniorov.

Prednášajúci: Mgr. Michal Tokár, PhD.

 

 

 

Sprievodné podujatia

Priestor na stretnutia


Od pondelka 5.8. do stredy 7.8.2024 po skončení prednášok v čase 11:30 -12:30, v  mezaníne Primaciálneho paláca budú opäť, ako tomu bolo aj po minulé roky, na účastníkov čakať proseniorské organizácie, ktoré im radi predstavia svoje aktivity, do ktorých sa môžu starší obyvatelia a obyvateľky počas celého roka zapojiť. Bude to aj čas na vzájomné stretnutia a zdieľanie dojmov z prednášok.

 

Sprievodné podujatia


Každý deň ráno od pondelka 5.8. do štvrtka 8.8. pred začatím prednášok v čase 8:30 – 9:45 si môžu dať bratislavskí seniori a seniorky Rande s mestom. Ide o osvedčený formát tematických vychádzok so sprievodcami  a sprievodkyňami. Účastníci spoznajú hlavné mesto z nových perspektív a na vlastné oči a uši objavia nepoznané zákutia a ich príbehy. Vychádzky budú zamerané na témy: Hudobná Bratislava, Bratislavské kuriozity a rarity, Po stopách kráľovských korún, Príbehy staromestských ulíc. Všetky vychádzky budú končiť v blízkosti Primaciálneho paláca, aby sa účastníci mohli presunúť na prednášky.

V utorok 6.8. o 18:00 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca uvedie bratislavské amatérske divadlo SELAVI komornejšiu inscenáciu pre dve herečky : Lásky Georga Washingtona. Divadlo tvoria seniori a seniorky, ktorí majú radi divadlo a svedčí o tom aj ocenenie, ktoré získali  v máji tohto roku na prehliadke neprofesionálnych  divadelných súbor BSK – Divadelné konfrontácie za ansámblovú súhru.

Letnú bratislavskú univerzitu seniorov vo štvrtok 8.8. o 18:00 zakončíme Klavírnym večerom s hudbou Nietzscheho a Chopina v koncertnej sieni Klarisky, ktorým nás prevedie úspešná slovenská klaviristka, publicistka a univerzitná pedagogička Elena Letňanová.

 

Prihlasovanie  na sprievodné podujatia

Sprievodné podujatia sú tak isto pre bratislavských seniorov a seniorky zdarma ale z kapacitných dôvodov bude potrebné sa na ne registrovať.

Prihlasovanie bude spustené 15.júla. Všetky informácie o sprievodných podujatiach budú zverejnené na webovej stránke www.bkis.sk, kde po vybraní príslušného podujatia bude možné uskutočniť registráciu až do naplnenia kapacity. E-mail s potvrdením registrácie s vygenerovaným QR kódom si uchovajte, pri vstupe na podujatie bude potrebné sa ním preukázať, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Prístupnosť

 

   Bezbariérový prístup aj pohyb, výťah NA POŽIADANIE

   Bezbariérová toaleta

   Indukčná slučka na podujatí, NA POŽIADANIE

   Tlmočenie z/do posunkového jazyka, NA POŽIADANIE

   Záznam z prednášok bude obsahovať titulky

   Podujatie je vhodné pre nevidiacich s vlastným  sprievodom

   Podujatie je vhodné pre slabozrakých s vlastným  sprievodom