LETNÁ BRATISLAVSKÁ UNIVERZITA SENIOROV 2022

J. K. Mertz - Prešporský gitarový virtuóz a skladateľ

Sebarealizácia a dobrovoľníctvo seniorov

Informácie, dezinformácie a bezpečnosť na internete

Verejné priestory v Bratislave - Brownfieldy

XII. ROČNÍK LETNEJ BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY PRE SENIOROV

Kedy: 01.08. – 04.08. 2022

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: do 29. júla 2022

Prihlášky: Prihlášky online nižšie na našej webovej stránke alebo telefonicky na 0911 717 714 do naplnenia kapacity, najneskôr do 25. júla 2022.

Počet miest: 160

Program prednášok: 

Téma:  J. K. Mertz - Prešporský gitarový virtuóz a skladateľ 
Lektor:  doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD.
Termín: 01. 08. 2022 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

Téma:  Sebarealizácia a dobrovoľníctvo seniorov 
        moderovaná diskusia s Oľgou Belešovou
Termín: 02. 08. 2022 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

Téma: Informácie, dezinformácie a bezpečnosť na internete
Lektor:  Mgr. Katarína Révayová, PhD.
Termín: 03. 08. 2022 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

Téma:  Verejné priestory v Bratislave - Brownfieldy 
Lektor:  Ing. arch. Magda Ďurdíková
Termín: 04. 08. 2022 od 09.30 hod. do 11.00 hod.