Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÁ BRATISLAVSKÁ UNIVERZITA SENIOROV 2023

 

 

 

XIII. ROČNÍK LETNEJ BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY PRE SENIOROV 2023


Kedy: 31. júla až 3. augusta 2023

Kde: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, Primaciálne nám. 3, Bratislava

Prihlasovanie: online nižšie na webovej stránke alebo telefonicky na 0911 717 714 do 21. júla 2023

Program prednášok: 

1. Téma:   Klavírne osudy na pozadí histórie bratislavského hudobného školstva
Lektor:  Xénia Jarová
Termín: 31. júla 2023 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

2. Téma:   Architektúra a bývanie v Bratislave v 19. a začiatkom 20. storočia
Lektor:  Lenka Vargová
Termín: 01. augusta 2023 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

3. Téma:   Prevencia a činnosť Mestskej  polície hlavného mesta SR Bratislavy
Lektor:  Nicol Stanová
Termín: 02. augusta 2023 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

4. Téma:   Komunita: ja, ty = my – prednáška bude v českom jazyku
Lektor:  Monika Novosádová
Termín: 03. augusta 2023 od 09.30 hod. do 11.00 hod.

Sprievodné podujatia:

  • Prehliadky Primaciálneho paláca - od 11.00 do 12.00 hod.
  • Prezentácia proseniorských organizácií – od 11.00 do 12.30 hod.
  • Aktivity Mestskej knižnice
  • Poradňa zdravia - Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 

   Bezbariérový prístup aj pohyb, výťah NA POŽIADANIE

   Bezbariérová toaleta

   Indukčná slučka na podujatí, NA POŽIADANIE

   Tlmočenie z/do posunkového jazyka, NA POŽIADANIE

   Záznam z prednášok bude obsahovať titulky

   Podujatie je vhodné pre nevidiacich s vlastným  sprievodom

   Podujatie je vhodné pre slabozrakých s vlastným  sprievodom

   Viac informácií na tel. č. : +421 904 213 842

Prednáška

Prezentácia prednášky Komunita, odprednášanej na Letnej bratislavskej univerzite seniorov 2023