ONLINE Univerzita tretieho veku

Od januára 2021 sme pre študentov UTV a pre širokú verejnosť pripravili projekt "Online Univerzita tretieho veku". Ponúkame vzdelávanie v odborných programoch z rôznych oblastí. K absolvovaniu webinára  je potrebné mať emailovú adresu, počítač s mikrofónom a reproduktormi, internetové pripojenie,  webkamera nie je podmienkou. Študenti sa môžu do prednášok aktívne zapájať, diskutovať s vyučujúcimi a klásť otázky. Výhodou Online UTV je vzdelávanie z pohodlia domova. Pred začiatkom vzdelávania zašleme presné inštrukcie a jednoduchý návod ako sa pripojiť. K dispozícii bude IT technik, ktorý účastníkov  v prípade problémov telefonicky usmerní. 

  

PredmetGarantVýučba
Archeológia / OBSADENÉMgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.pondelok
12.35 hod.
Arteterapia
v praxi
 
/ OBSADENÉ
Mgr. Dana Havranová utorok
10.00 hod.
Astronómia / OBSADENÉdoc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.  štvrtok
10.00 hod.
Človek a príroda / OBSADENÉ prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. pondelok
9.00 hod.
Dejiny divadla
a odievania
 
/ OBSADENÉ 
Mgr. Viera Bartková, PhD. piatok
11.00 hod.
Etnológia
a kultúrna
antropológia
 
/ OBSADENÉ 
doc. PhDr, Hana Hlôšková, CSc.piatok
10.00 hod.
Filozofia / OBSADENÉ doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.štvrtok
14.20 hod.
Marketing
a médiá
 
/ OBSADENÉ 
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. štvrtok
10.00 hod.
Muzeológia
a kultúrne
dedičstvo
 / OBSADENÉ
doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. piatok
10.00 hod.
Právo / OBSADENÉ doc. JUDr. Marek Domin, PhD. piatok
9.30 hod.
Psychológia / OBSADENÉ PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.štvrtok
14.20 hod.
Regenerácia
psychofyzických
síl
  
/ OBSADENÉ
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.štvrtok
13.00 hod. 
(začiatok
už 14.1
.!)
Záhradníctvo,
ovocinárstvo,
liečivé a aromatické
rastliny 
/ OBSADENÉ
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.piatok
11.00 hod.

Cyklus výučby bude jedenkrát za týždeň, prípadne podľa preferencií lektorov UTV.


Cena: 40 Eur/10 lekcií