ONLINE Univerzita tretieho veku

Od januára 2021 sme pre študentov UTV a pre širokú verejnosť pripravili projekt "Online Univerzita tretieho veku". Ponúkame vzdelávanie v odborných programoch z rôznych oblastí. K absolvovaniu webinára  je potrebné mať emailovú adresu, počítač s mikrofónom a reproduktormi, internetové pripojenie,  webkamera nie je podmienkou. Študenti sa môžu do prednášok aktívne zapájať, diskutovať s vyučujúcimi a klásť otázky. Výhodou Online UTV je vzdelávanie z pohodlia domova. Pred začiatkom vzdelávania zašleme presné inštrukcie a jednoduchý návod ako sa pripojiť. K dispozícii bude IT technik, ktorý účastníkov  v prípade problémov telefonicky usmerní. 

  

PredmetGarantVýučba
Etnológia
a kultúrna
antropológia
 
/ OBSADENÉ 
doc. PhDr, Hana Hlôšková, CSc.piatok
10.00 hod.
Muzeológia
a kultúrne
dedičstvo
 / OBSADENÉ
doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. piatok
10.00 hod.

Cyklus výučby bude jedenkrát za týždeň, prípadne podľa preferencií lektorov UTV.


Cena: 40 Eur/10 lekcií