Archeológia

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

 Prednášky budú uskutočnené každý pondelok o 12.35 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
25.01.2021 Archeológia - chlieb náš každodenný, sen romantikov, nočná mora stavebníkov. Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.
01.02.2021 Archeológia nie je len o kopaní, alebo čo je to archeogeofyzika v praxi. Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.
08.02.2021 Archeogenetika praveku a prečo by nás to všetkých malo zaujímať. Mgr. Martin Bača, PhD.
15.02.2021 Deti v praveku. Mgr. Katarína Hladíková, PhD.
22.02.2021 Picie rituály v praveku. Mgr. Jana Mellnerová, PhD.
01.03.2021 Soľ z Rakúska, jantár od Baltského mora a ozdoby z centrálneho Balkánu – mobilita a interdisciplinarita v archeológii. Mgr. Anita Kozubová, PhD.
08.03.2021 Ženy doby halštatskej a ich svet. Mgr. Petra Kmeťová, PhD.
15.03.2021 Šperk v dobe laténskej. Mgr. Anna Vrtelová, PhD.
22.03.2021 Veľkomoravské Nitriansko. Mgr. Tomáš König, PhD.
29.03.2021 Ako sa skúma stredoveké mesto - archeologický výskum Bratislavy. Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.