Astronómia

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

 Prednášky budú uskutočnené každý štvrtok o 10.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
28.01.2021 Zrážky v slnečnej sústave                                  Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
04.02.2021 Kozmonautika a kozmický odpad Mgr. Jiří Šilha, PhD.
11.02.2021 Meteory a meteority Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
18.02.2021 Astrofyzika Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
25.02.2021 Vývoj hviezd Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
04.03.2021 Nukleogenéza prvkov vo vesmíre Mgr. Patrik Čechvala
11.03.2021 Astronomické prístroje Ing. Pavol Zigo, PhD.
18.03.2021 Astrobiológia RNDr. Tomáš Paulech, PhD.
25.03.2021 Galaxie a ich štruktúra RNDr. Roman Nagy, PhD.
01.04.2021 Kozmológia RNDr. Roman Nagy, PhD.
  Exkurzia astronómia