Človek a príroda

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý pondelok o 9.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
15.02.2021 Živočíchy v službách človeka RNDr. Martina Zvaríková, PhD.
22.02.2021 Rozmanitosť prináša život RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.
01.03.2021 Človek v kontakte s prírodou RNDr. Rudolf Masarovič, PhD.
08.03.2021 Na prahu šiesteho globálneho vymierania RNDr. Mirko Bohuš, PhD.
15.03.2021 Jeseterovité ryby na Slovensku (Kaviár z rybníka kráľa Mateja) RNDr. Mirko Bohuš, PhD.
22.03.2021 Pratur, zubor európsky a los mokraďový (G.I. Caesar: Zápisky o vojne v Galii) RNDr. Mirko Bohuš, PhD.
29.03.2021 Máme šancu ostať zdraví? Prof. A. Fargašová, DrSc.
ZMENA TERMÍNU
03.05.2021
Môj dom – môj hrad, alebo sú naše domovy naozaj bezpečné? Prof. A. Fargašová, DrSc.
19.04.2021  Syndróm chorých budov Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. 
26.04.2021 Sú syry a víno ozaj len záležitosťou Francúzska? Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.