Etnológia a kultúrna antropológia

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý piatok o 10.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
05.02.2021 Orálna história doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc
19.02.2021 Obyčaje životného cyklu  doc. PhDr. Kornélia, Jakubíková, CSc.
05.03.2021 Kultúra Indiánov severozápadných kmeňov severoamerického kontinentu prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
19.30.2021 Múzeá na Slovensku doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD
09.04.2021 Tkanie a tradičné domácke tkaniny na Slovensku PhDr. Juraj Zajonc, PhD.
23.04.2021 Starorodičovstvo v evolučnej perspektíve Mgr. Michal Uhrin, PhD.
07.05.2021 Život na mestskom sídlisku Mgr. Juraj Janto, PhD
14.05.2021 Uhorské kráľovské korunovácie v ranom novoveku a mesto Bratislava PhDr. Michal Bada, PhD
28.05.2021 Tradičný ľudový odev na Slovensku – minulosť a inšpirácie pre súčasnosť PhDr. Jasna Gaburová
04.06.2021 Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
  Exkurzia doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc