Filozofia

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý štvrtok o 14.20 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
18.02.2021 René Descartes: „Cogito, ergo sum“  Mgr. Róbert Maco, PhD.
25.02.2021 Človek je prirodzene dobrý, alebo zlý prof. Michal Chabada, PhD.
04.03.2021 Cnosti a dobrý život  prof. Michal Chabada, PhD.
11.03.2021 Stoický kozmos a človek v ňom doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
18.03.2021 Intuície vo filozofii  Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
25.03.2021 Filozofia súčasnosti  prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
01.04.2021 Koncept ekologickej civilizácie  doc. Richard Sťahel, PhD.
08.04.2021 Sociálna spravodlivosť – jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť  doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
15.04.2021 Agresivita a ľudská prirodzenosť  Mgr. Andrea Fabiková, PhD.
22.04.2021 Aktuálne problémy (nielen) slovenskej filozofie  doc. Erika Lalíková, PhD.