Muzeológia a kultúrne dedičstvo

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý piatok o 10.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
29.01.2021 Utváranie európskych múzeí doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
12.02.2021 Svetové múzeá – prehľad zbierok Mgr. Marianna Tutková
26.02.2021 Interaktívne prvky a virtuálne prostredie v múzeách Mgr. Lenka Vargová, PhD.
12.03.2021 Sieť múzeí  na Slovensku – vývoj, štruktúra a sídla PhDr. Peter Maráky
26.03.2021 Etnografické múzeá v prírode (skanzeny, etnoparky a i.) na Slovensku PhDr. Peter Maráky
16.04.2021 Slovenské dejiny v audiovizuálnom dedičstve (História v slovenskom filme - realita a fikcia PhDr. Peter Maráky
30.04.2021 Život v Bratislave v 19. a 20. storočí Mgr. Lenka Vargová, PhD.
14.05.2021 Výšivkársky spolok Izabella a jeho zbierky v slovenských múzeách Mgr. Nela Szabóová
28.05.2021 Medzinárodná mobilita zbierok (Ochrana zbierkových predmetov počas ich prevozov medzi múzeami) Mgr. Marianna Tutková
04.06.2021 História traktorov Zetor (Zetor Gallery v Brne) Mgr. Marianna Tutková
Spoločná exkurzia s pani doc. Hlôškovou