Regenerácia psychofyzických síl

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý štvrtok o 13.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
14.01.2021 Pohybový režim ako súčasť kvality života Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
21.01.2021 Vyrovnávacie cvičenia a strečing Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
28.01.2021 Osobitosti plávania v regenerácii seniorov Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.
04.02.2021 Pohybové možnosti pre seniorov Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.
11.02.2021 Masáž v systéme regenerácie Mgr. Jakub Chudý, PhD.
18.02.2021 Základy výživy pre zdravie MUDR: František Žák, PhD.
25.02.2021 Nordic walking – Severská chôdza Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
04.03.2021 Integrácia pohybovej aktivity do života seniorov Mgr. Ján Cvečka, PhD.
11.03.2021 Posilňovacie cvičenia v byte doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
18.03.2021 Aquafitnes v každom veku Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.