Záhradníctvo, ovocinárstvo, liečivé a aromatické rastliny

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý piatok o 11.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
ZMENA TERMÍNU:
29.01.2021
Úvod do záhradníctva, ovocinárstva, liečivých a aromatických rastlín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
ZMENA TERMÍNU:
05.02.2021
Ekologické podmienky pestovania rastlín Ing. Anna Szabóová
ZMENA TERMÍNU:
12.02.2021
Základy fyziológie rastlín a význam pestovania zeleniny a ovocia  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
ZMENA TERMÍNU:
19.02.2021
Predpestovanie priesad zeleniny a okrasných rastlín Ing. Anna Szabóová
ZMENA TERMÍNU:
26.02.2021
Fyziologické podmienky kvitnutia rastlín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
ZMENA TERMÍNU:
05.03.2021
Kvitnúce letničky, trvalky, cibuľoviny a hľuznaté kvetiny  Ing. Anna Szabóová
ZMENA TERMÍNU:
12.03.2021
Zavlažovanie zeleniny a ovocných drevín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
ZMENA TERMÍNU:
19.03.2021
Pestovanie cibuľovej, koreňovej a plodovej zeleniny  Ing. Anna Szabóová
ZMENA TERMÍNU:
26.03.2021
Biologická ochrana rastlín – charakteristika, význam a praktické využitie prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
ZMENA TERMÍNU:
09.04.2021
Historické parky a záhrady  Ing. Anna Szabóová