Záhradníctvo, ovocinárstvo, liečivé a aromatické rastliny

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý piatok o 11.00 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
29.01.2021 Úvod do záhradníctva, ovocinárstva, liečivých a aromatických rastlín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
05.02.2021 Ekologické podmienky pestovania rastlín Ing. Anna Szabóová
12.02.2021 Základy fyziológie rastlín a význam pestovania zeleniny a ovocia  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
19.02.2021 Predpestovanie priesad zeleniny a okrasných rastlín Ing. Anna Szabóová
26.02.2021 Fyziologické podmienky kvitnutia rastlín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
05.03.2021 Kvitnúce letničky, trvalky, cibuľoviny a hľuznaté kvetiny  Ing. Anna Szabóová
12.03.2021 Zavlažovanie zeleniny a ovocných drevín  prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
19.03.2021 Pestovanie cibuľovej, koreňovej a plodovej zeleniny  Ing. Anna Szabóová
26.03.2021 Biologická ochrana rastlín – charakteristika, význam a praktické využitie prof. RNDr. Elena Masarovičová DrSc.
09.04.2021 Historické parky a záhrady  Ing. Anna Szabóová