Prihlásenie do študijných odborov

Online zápis do študijných odborov na akademický rok 2020/21 je otvorený od 1. augusta 2020.

Študenti, ktorí absolvovali 1. všeobecný ročník sa môžu zapísať do odborov označených číslom I. (prvý odborný ročník) a do odborov, pri ktorých je uvedené (aj noví študenti).

Pokračovanie v druhom a tretom ročníku v jednotlivých študijných odboroch sa koná automaticky, nie je potrebné sa prihlasovať na študijnom oddelení.

Tu sa môžete prihlásiť do študijných odborov:
https://web-app1.uniba.sk/cdv/ 


Ak sa Vám nedarí prihlásiť kontaktujte prosím pracovníčky UTV.

Študijné odbory UTV na akademický rok 2020/2021

Študijné odbory v Bratislave:

(kliknutím na jednotlivé odbory sa zobrazí rozvrh na požadovaný odbor)

Archeológia I.
Archeológia III.
Astronómia II.
Človek a príroda I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny a pamiatky Bratislavy III.
Dejiny divadla a odevu I.
Dejiny Slovenska II.
Dejiny všeobecné III.
Dejiny výtvarného umenia I. (Dr. Móza, Šoltésova ulica)
Dejiny výtvarného umenia II. (Dr. Móza, Šoltésova ulica)
Dejiny výtvarného umenia III. (Dr. Móza, Šoltésova ulica)
Empatická asertivita pre život v súčasnosti I. (pre absolventov psychológie)
Empatická asertivita pre život v súčasnosti II. (pre absolventov psychológie)
Etnológia a kultúrna antropológia  I.
Etnológia a kultúrna antropológia  III.
Európska integrácia I.
Európska únia II.
Filozofia I.
Filozofia II.
Gerontológia II. (aj noví študenti)
Jazyk ako základný atribút človeka (Osudy a súvislosti lexiky)
Joga I.
Joga II.
Kresťanské myslenie v dejinách a v súčasnosti III.
Liečivé a aromatické rastliny II. (aj noví študenti)
Lieky a zdravie  I.
Lieky a zdravie  II.
Lieky a zdravie  III.
Marketing a média I.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo I.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo II.
Múzické umenia v spoločnosti II.
Počítače a informatizácia spoločnosti  I.
Počítače a informatizácia spoločnosti  II.
Postavy a príbehy antickej mytológie I. (znalosť latinčiny nevyhnutná)
Právo III. (aj noví študenti)
Prírodné krásy Slovenska I.
Prírodné krásy Slovenska II.
Psychológia I.
Psychológia II.
Psychológia III.
Regenerácia psychofyzických síl seniorov I. (prvá skupina)
Regenerácia psychofyzických síl seniorov I. (druhá skupina)
Regenerácia psychofyzických síl seniorov II.
Spoločenský tanec I.
Svet opery III.
Svetové náboženstvá I.
Svetové náboženstvá II.
Svetové náboženstvá III.
Španielske umenie I.
Topografia antického sveta III.
Umelecké terapie I.
Umelecké terapie II.
Veľké divy sveta II.
Veľké divy sveta III.
Záhradníctvo III. (okrasné rastliny a záhrady) (aj noví študenti)

Študijné odbory v Martine: Všeobecná medicína
Viac informácií o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/univerzita-tretieho-veku/ 
 

Študijné odbory v Nitre: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva