Prihlásenie na štúdium do 1. všeobecného ročníka

Zápis do 1. všeobecného ročníka - 03.06.2020


Termín zapisovania do 1. všeobecného ročníka na akademický rok 2020/2021 je z kapacitných dôvodov ukončený.

Zápis do 1. všeobecného ročníka

Prihlasovanie na štúdium je možné:

  • osobne na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 13
  • elektronicky 

Často kladené otázky

Musím absolvovať prvý všeobecný ročník napriek tomu, že mám ukončené vysokoškolské vzdelanie?

Prvý všeobecný ročník je na Univerzite tretieho veku povinný. Pre študentov znamená návrat do školských lavíc, vytvorenie opätovného návyku na vyučovací proces. Skladba prednášok v prvom všeobecnom ročníku je rozmanitá, prednášky sú zostavované z odborov, v ktorých študenti UTV  po absolvovaní prvého všeobecného ročníka študujú dva až tri roky.

Môžem študovať aj dva odbory súčasne?

Študenti našej univerzity môžu súčasne študovať v niekoľkých odboroch podľa vlastného výberu, okrem študentov Prvého všeobecného ročníka. Pre poslucháčov prvého všeobecného ročníka ponúkame možnosť navštevovať krátkodobé kurzy a kurzy cudzích jazykov.

Ako často môžem vynechať prednášku a komu mám svoju absenciu nahlásiť?

Počas semestra je možné vynechať dve prednášky. Svoju absenciu nie je potrebné nikomu nahlasovať. Pri dlhodobej absencii sa študenti dohodnú individuálne so študijným útvarom UTV.

Ako môžem uhradiť poplatok za štúdium?

Poplatok za štúdium je možné uhradiť prevodom na bankový účet, alebo poštovou poukážkou typu R1.

Číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0008 4840

Variabilný symbol: 118120

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 100