Prihláška do študijných odborov a cudzích jazykov 2022/2023
Prihlasovanie do študijných odborov na akademický rok 2022/2023 je ukončené.

Zoznam odborov na akademický rok 2023/2024 bude uverejnený v auguste 2023.


Prihlasovanie do akademického roka 2023/2024 bude uverejnené 4. septembra 2023.