Prihlásenie do voľných študijných odborov a cudzích jazykov

 

V prípade, že ste neabsolvovali prvý všeobecný ročník, uveďte v prihláške:

Kde ste ukončili prvý všeobecný ročník?  
• Univerzita tretieho veku na Centre ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK)

Napíšte názov študijného odboru, ktorý ste naposledy študovali?
• Žiadny

V ktorom roku ste naposledy študovali na Univerzite tretieho veku?
• 2020

 

 

Tu sa môžete prihlásiť do študijných odborov:

https://web-app1.uniba.sk/cdv/ 


Ak sa Vám nedarí prihlásiť kontaktujte prosím pracovníčky UTV.

Tu sa môžete prihlásiť do Nemčiny pre úplných začiatočníkov - Online:

https://forms.office.com/r/hMyi1jcbk1 


Ak sa Vám nedarí prihlásiť kontaktujte prosím pracovníčky UTV.