Prihlásenie do voľných študijných odborov a cudzích jazykov

Prihlasovanie do voľných študijných odborov na akademický rok 2021/2022 je UKONČENÉ.