Prihlásenie do študijných odborov a cudzích jazykov 2022/2023

Ročenka na akademický rok 2022/2023 bude uverejnená v auguste 2022.

 

Prihlasovanie do prvých odborných ročníkov bude uverejnené 5. septembra 2022 na našej webovej stránke a na sídle UTV.

Prihlasovanie do druhého a tretieho odborného ročníka prebieha individuálne so študijným oddelením UTV.